Aktuellt

Lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet samlas i Uleåborg

Studerande i finska språket på sommarkurs i Åbo 2015.De årliga studiedagarna för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet ordnas i år i Uleåborg 7–9.8.2018. På studiedagarna som ordnas av Utbildningsstyrelsen deltar cirka 80 lärare från olika håll av världen. Deltagarna undervisar i 19 olika länder.

Studiedagarna erbjuder universitetslärare som arbetar utomlands möjligheten att uppdatera sina kunskaper om finska språket och Finlands kultur samt att bekanta sig med färsk forskning och utbyta erfarenheter med andra som arbetar inom branschen. Eftersom studiedagarna ordnas i Uleåborg, har många teman i år en anknytning till norra Finland.

På tisdag presenterar professor Harri Mantila i sin föreläsning nordliga perspektiv på talad finska, professor Jussi Ylikoski berättar hur de samiska språken belyser det finska språkets historia och professor Jarmo Jantunen föreläser om fraseologi i språket och undervisningen. På eftermiddagen har deltagarna möjligheten att bekanta sig med god praxis på de andra universiteten.

På onsdag förmiddag kan deltagarna delta i två workshoppar om undervisning av språk, litteratur eller kultur. På eftermiddagen föreläser Liisa-Maria Lehto om japansk-finska språkdiskurser och -ideologier och Sari Koskimaa berättar om Kalle Päätalos produktion ur en språkforskares perspektiv. På kvällen bekantar vi oss med Kierikkicentret.

På torsdag föreläser Kasimir Sandbacka om litteraturen i norra Finland och Kaisa Ahvenjärvi om samisk nutidslitteratur. Förmiddagen kulminerar i en intervju med författaren Rosa Liksom.

Utbildningsstyrelsen främjar undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

Undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet har långa anor: numera erbjuds studier vid närapå 90 universitet i nästan 30 länder runt om i världen. Runt om i världen finns det över 200 lärare i finska språket och cirka 3 500 studerande.

Utbildningsstyrelsen främjar på många olika sätt studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet. Studiedagarna är en viktig del av detta arbete. Andra stödformer är bl.a. lärare som sänds ut från Finland, gästlärare och praktikanter samt bok- och tidningsdonationer. Studerande erbjuds stipendie- och praktikprogram samt sommarkurser i finska språket och Finlands kultur i Finland.

Rådgivande organ är Expertgruppen för studier i finska och Finlands kultur vid utländska universitet som kallats samman av Utbildningsstyrelsen. Medlemmarna är huvudsakligen professorer och lektorer inom området vid finländska universitet.

Läs mer

Utbildningsstyrelsens stöd för studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet

(7.8.2018 / LK)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011