Aktuellt

Nationellt förberedningsstöd från CIMO till projekt inom EU-programmet Kultur

Kulturkontaktkontoret i CIMO startar med stöd från undervisnings- och kulturministeriet ett pilotprogram för bidrag för förberedelse av projekt inom EU-programmet Kultur. Målet är att främja finländska kulturorganisationers möjligheter att delta i europeiskt kultursamarbete, framförallt inom EU-programmet Kultur.

Bidrag kan ansökas för rese- och logikostnader för förberedande möten där man planerar kulturprojekt som genomförs i form av europeiskt samarbete. Besöket måste alltid genomföras innan projektansökan till EU-programmet Kultur lämnas in. Vid bedömningen av ansökningarna fäster man särskild uppmärksamhet vid att besöket har tydliga mål och ett tydligt program och att det sammanhänger med förberedelse av ett nytt projekt inom EU-programmet Kultur.

År 2011 finns det två ansökningstider, som avslutar den 5 augusti och den 1 november 2011.

Mer information om stödet på CIMOs webbtjänst

(13.6.2011/RL)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011