Aktuellt

Nordplus Högre utbildning programmet stöder 209 nätverk

Programkommittén för Nordplus har beviljat 4,1 miljoner euro till samarbete mellan högskolor för läsåret 2016–2017. Med stödet finansieras student- och lärarmobilitet, intensivkurser, utvecklingsprojekt, gemensamma studieprogram och etablering och utveckling av nätverk i Norden och Baltikum. I Finland utnyttjas stödet effektivt.

Konkurrensen för stödet är hård eftersom programmets finansiering inte har ökat under åren. Det söktes över en tredjedel i föhållandet till programmets budget: sammanlagt 253 nätverk sökte om stöd till totalt 428 aktiviteter, varav 259 aktiviteter beviljades stöd.

62 % av budgeten beviljades till student- och lärarmobilitet, till så många som möjligt. Många nätverk har sedan länge använt Erasmus+ medel till mobilitet och trenden ser ut att växa. Detta är bra eftersom Nordplus-programmets budget är begränsad och i Erasmus+ -programmet finns det utrymme för ännu flitigare användning av medel i Norden.

Antalet intensivkurser har stadigt ökat i Nordplus efter att Erasmus+ -programmet inte längre ger stöd direkt till denna typ av aktiviteter. I år beviljades 38 %, dvs. 40 intensivkurser utav 105 stöd. Det genomsnittliga bidraget till en intensivkurs är 27 300 euro. Intensivkurserna är ett bra sätt att testa nya pedagogiska metoder, samarbeta med arbetslivet och bidra till internationalisering hemma.

Digitaliseringen syns också i utvecklingsprojekten. Nätverken ansökte om totalt 46 utvecklingsprojekt, varav 36 %, dvs. 16 projekt fick stöd. Det genomsnittliga bidraget till ett utvecklingsprojekt är 19 900 euro.

Finland och det beviljade stödet
  • Med i 180 nätverk (andel 86 %)
  • Aktivast koordinatorland, 63 nätverk (30 %)
  • En femtedel av alla deltagande organisationer är finska
  • Värd för 9 intensivkurser (23 %)
  • 22 % av de planerade utbyten är från Finland (sammanlagt 1865 studerande och lärare) och 16 % till Finland (1339)

Av alla institutioner som deltar är 79 % universitet och 19 % yrkeshögskolor. Resten av deltagarna representerar den offentliga/privata sektorn, icke-statliga/statliga organisationer, forskningsinstitut, skolor, sjukhus, företag etc. Årligen är ca 50 av nätverken/projekten av ansökningarna nya. Detta år ansökte rekordmånga, 72, nykomlingar om stöd. Som en naturlig följd av detta, ökade de ansökta bidragen till nätverksstöd. Nästan hälften av de nya nätverken beviljades stöd.

Inga större ändringar i ämnesområden har skett under åren. De aktivaste ämnesområden är fortfarande samhällsvetenskap (speciellt lärarutbildning och pedagogik med 44 ansökningar/33 beviljade) med 125 ansökningar, varav 105 fick stöd, medicin (dominerat av hälsovetenskap, 37 ansökningar/37 beviljade) med 46 ansökningar, varav 44 fick stöd och humaniora (annan humaniora (15/11) och lingvistik och språk (11/6) som de största) med 46 ansökningar, varav 35 fick stöd.

Alla nätverk/projekt som fått stöd finns i Nordplusonline databasen

Läs mera

Om Nordplus Högre utbildning programmet

(20.6.2016 / KS)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011