Aktuellt

Nordplus-programmen inbjuder till kontaktseminarium

Den 29-31.oktober 2013 ordnas ett gemensamt kontaktseminarium för alla Nordplus-programmen i Stockholm. Om du är intresserad av Nordplus-samarbete kan du lämna in din ansökan nu.

På kontaktseminariet är det möjligt att finna samarbetspartners till kommande projekt och ansökningar från andra nordiska länder, självstyrande områden och Baltikum.

Deltagarna kan representera Nordplus programmens alla organisationstyper; allt från daghem till högskolor och vuxenutbildningsorganisationer, andra organisationer och föreningar som främjar livslångt lärande samt den privata och offentliga sektorn.

Kontaktseminariet har två prioriteter

Ansökare som planerar projekt, som stärker samarbetet mellan utbildning och arbetsliv samt projekt som främjar användning och förståelse av nordiska språk prioriteras när deltagare väljs ut.

De olika målgrupperna och länderna har i viss mån egna deltagarkvoter så att fördelningen blir balanserad.

Ansökningsfristen går ut den 15.september 2013 – platsantalet är begränsat

Ansökan lämnas via Espresso-ansökningssystemet senast den 15.9.2013. Deltagandet är gratis och resekostnader och övernattningar (2 nätter) ersätts.

Ca 200 deltagare förväntas allt som allt.


Mer information om kontaktseminariet och Nordplus programmen

Mer om ämnet på nordplusonline.org – sidan:

Call for proposals Nordplus Contact Seminar 2013

Nordplus handbok 2013

Kontaktseminariet ersätter höstens Nordplus Junior – och Nordvplus Vuxen – ansökningsomgångar för förberedande besök.

Välkomna!

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011