Aktuellt

Nordplus utlysningen publicerade

Nordiska ministerrådet har godkänt det nya Nordplus-programmet för 2012–2016. Programmet fortsätter i stort sett i samma format som tidigare. Nytt är att de baltiska länderna inträder språkprogrammet samt att programmets användarvänlighet förbättras.

Den nya programperiodens första ansökningsomgång närmar sig och nu är utlysningen och handboken publicerade.

Nordplus innehåller följande delprogram: Nordplus Junior, Nordplus Vuxen, Nordplus Högre Utbildning, Nordplus Horisontal och Nordplus Nordiska Språk. Programmen stöder bl.a. elev-, student- och lärarutbyte samt olika slags projekt- och nätverkssamarbete.

Se närmare information

Nordplus ny programperiod (på norska)
Nordplus ny programperiod (på engelska)
Nordplusonline.org

(9.12.2011/VZ)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011