Aktuellt

Norge satsar på gemensamma examina

Norge investerar totalt 9 miljoner norska kronor (ca 1,2 miljoner euro) till utveckling av gemensamma examina på magister- och doktorsnivå.

Den nya stödformen är till norska högskolor som har internationella samarbetspartners.

Finländska högskolor kan vara med som partner

Även om de finländska högskolorna själva inte kan ansöka om stöd, kan de delta som partners i utvecklandet av examensprogrammen. Det lönar sig alltså att påminna sin norska partner om denna möjlighet.

Ett tidigare samarbete mellan högskolorna är viktigt. Stödet är till för utvecklandet: förverkligandet av programmen måste högskolorna själva stå för eller finna annan extern finansiering.

Norrmännen ansöker stöd från SIU

CIMOs norska systerorganisation, SIU, fungerar som administratör. De norska högskolorna ska sända sin ansökan senast i mitten av april. Det beviljas maximalt 250 000 norska kronor (ca 33 000 euro) för maximalt två år. Samarbetet bör försiggå mellan minst två högskolor.

Mera information om utvecklandet av gemensamma examina på SIUs sidor (på engelska)

(13.2.2012 KL & VZ)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011