Aktuellt

29.10.2014

Nya Faktaa Express berättar vad vi vet om utländska högskolestuderandes ekonomiska inverkan

Antalet utländska studerande har ökar kraftigt i Finland under 2000-talet. År 2013 hade våra högskolor nästan 20 000 utländska examensstuderande, vilket är över tredubbelt mer än år 2000. Ökningen förklaras av nationella satsningar på internationell utbildning samt globala mobilitetstrender.

Det är aktuellt just nu att undersöka vilken inverkan internationell utbildning har. Rekryteringen av utländska studerande har många olika effekter på högskolornas verksamhet, studenternas kunskaper samt på samhället överlag.

Det har inte tidigare i någon större utsträckning undersökts vilka ekonomiska effekter internationell utbildning har i Finland. Statens ekonomiska forskningscentral VATT har i samarbete med CIMO gjort en förstudie av utländska högskolestuderandes ekonomiska inverkan. Det nyaste numret av CIMOs Faktaa Express presenterar det vi vet om utländska studerandes ekonomiska effekter utifrån VATTs förstudie samt andra undersökningar.

Faktaa Express 4/2014: Mitä tiedämme ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista?

Närmare information om publikationen ger ledande sakkunnig Irma Garam,irma.garam@cimo.fi, telefon 0295 338 549.

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011