Aktuellt

Nya nordiska masterprogram

Nordiska ministerrådet (NMR) har beviljat stöd till sex nya Nordic Master program.

I tre nya masterprogram deltar finländska högskolor. Teaterhögskolan är med i dansutbildningsprogrammet och Aalto-universitetets tekniska högskola deltar i miljöteknologiprogrammet och i programmet för hållbar samhällsplanering.

Följande program beviljades stöd, koordinatorn i parentes:

  • Viking and Medieval Norse Studies (University of Iceland)
  • Aquatic Food Production – Safety and Quality (AQFood) (Technical University of Denmark)
  • Dance Education as Artistic Practice and Research – Teaching and Learning in Dance as Embodied Reflective Practice (Danish National School of Theatre and Contemporary Dance)
  • eNviro5Tech (Technical University of Denmark)
  • Nordic Master Program in Sustainable Urban Transitions (Chalmers University of Technology in Göteborg)
  • Master Programme in Biodiversity and Systematics (Göteborg University)

Totalt 34 högskolekonsortier med över 100 lärosäten från alla nordiska länder deltog i utlysningen. I många konsortier deltog också finländska lärosäten. Kvaliteten på ansökningarna var god.

Med Nordic Master programmet vill man utveckla Norden som en kunskaps- och innovationsregion samt stärka Norden i den internationella konkurrensen.Hittills har tre utlysningar arrangerats och 16 masterprogram har fått stöd.

CIMO informerar om programmet och vår norska systerorganisation, SIU, administrerar det.

Som bäst utvärderas Nordic Master programmet. NMR besluter på basen av utvärderingen om programmets framtid.

Nordic Master
SIU

Nordic Master program
NMR

Tilläggsuppgifter ger ledande sakkunnig Kenneth Lundin här på CIMO, fornamn.efternamn(at)cimo.fi

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011