Aktuellt

Offentligt samråd om den nya generationen av EU-program

Perioden för de nuvarande utbildnings-, ungdoms- och kulturprogrammen sträcker sig till slutet av 2013. Som en del av beredningen av den nya programgenerationen har kommissionen startat ett offentligt samråd som alla intresserade kan svara på.

Det finns fyra enkäter:

  1. Programmet för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme - LLP)
  2. Ungdomsprogrammet (Youth in Action Programme - YiA)
  3. Erasmus Mundus-programmet
  4. Programmet Kultur (Culture Programme)

Elektroniska frågeformulär på kommissionens webbplats

Samrådet avslutas den 30 november 2010 för de tre första programmen och den 15 december för programmet Kultur.

Vi uppmanar intresserade att också bekanta sig med initiativet Youth on the Move, som är ett av flaggskeppsprojekten inom EU:s 2020 strategi.
Initiativet Youth on the Move inkluderar program för mobilitet och samarbete.

Vi uppmuntrar alla våra samarbetspartner att delta i samrådet och uttrycka sina åsikter om de framtida programmen!

Med samarbetshälsningar

CIMO

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011