Aktuellt

Rekordstort antal organisationer har gått med i Nordplus utbildningssamarbetet


Från Norden, självstyrande områden (Åland, Färöarna och Grönland) samt Baltikum deltar totalt 3921 organisationer i projektansökningarna som lämnats in för ansökningsomgången 2015. Ökningen jämfört med året innan är ca 5 procent. Antalet finska organisationer är 707.


Det skickades in sammanlagt 605 ansökningar under Nordplus programmens ansökningsomgång som utgick den 2.3.2015. Antalet var något lägre än fjolårets 643 ansökningar men jämfört har det totala antalet deltagande organisationer ökat i år.


Fördelningen av ansökningarna per land och program har publicerats som en nyhet på nordplusonline.org- webbsidan.

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011