Aktuellt

Resultat av det offentliga samrådet om EUs ungdomsprogram (f.t. Youth in Action) har publicerats

Resultat av det offentliga samrådet om EUs framtida ungdomsprogram (f.t. Youth in Action) har publicerats.

On-line enkäten besvarades av 6787 personer och organisationer. Resultaten kommer att tas i beaktande i förberedelserna för den nya programperiod som startar 2014.
Rapporten kan läsas i adressen: http://ec.europa.eu/youth/news/news1964_en.htm

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011