Aktuellt

Animationen "Språkkunskaper – världens mest överskattade grej" riktades till arbetsgivare.

Sociala medier ökade besöken på CIMOs webbplatser 2015

Antalet besök på CIMOs webbplatser ökade under året med total cirka 10 %, vilket huvudsakligen berodde på en ökning i antalet användare av Study in Finland (26 %). Det sammantagna besökarantalet på webbplatserna Cimo.fi, Maailmalle.net, Maatieto.net och Study in Finland var drygt 1 970 000. Utöver webbplatserna kommunicerade CIMO aktivt på sociala medier. Animationen "Språkkunskaper – världens mest överskattade grej" blev en framgång som visades på Facebook över 15 000 gånger.

CIMO.FI på Facebook fick över 50 % nya gillare (4 000) under året. Besöken på cimo.fi via sociala medier ökade kraftigt: via Facebook kom det besökare 90 % och via Twitter 250 % oftare än under 2014. Det här förklaras förmodligen av att flera nya Facebook- och Twitter-sidor skapades för olika målgrupper under året. Det utkom cirka 50 elektroniska nyhetsbrev.

YouTube publicerades cirka 50 videor, av vilka 10 var Erasmus+-projektintervjuer, 10 utbytesstudenters och praktikanters egna Minuter från världen-erfarenhetsvideor, 6 infovideor och intervjuer avsedda för unga och studerande, 10 erfarenhets- och instruktionsvideor för utländska studerande och resten inspelningar från olika evenemang (t.ex. från SuomiAreena). Videorna har spelats upp på YouTube cirka 23 000 gånger. Animationsvideon "Språkkunskaper – världens mest överskattade grej", som producerats i samarbete med Vapa Media, publicerades utöver YouTube också på Facebook. Med stöd av betald synlighet sågs animationen där över 15 000 gånger och den spreds till över 40 000 personer.

Antalet besök på Cimo.fi-webbplatsen (477 000) var så gott som oförändrat (-0,5 %) jämfört med året innan. Orsakerna till detta torde vara att den potentiella målgruppen för kommunikation om programmet Erasmus+ använder webbplatsen som tidigare och att internationell praktik är stadigt populär. Utöver favoriten, beskrivningarna av internationella praktikplatser, väckte också europeisk volontärtjänst (EVS), internationaliseringsmöjligheter för ungdomsarbetare och Erasmus+-programmet för motion och idrott stort intresse. Besökstopparna inföll som vanligt vid ansökningstiden för praktik på våren och hösten. Bloggarnas (15 st.) teman var bl.a. jämställdhet, mänskliga rättigheter, interkulturella möten och andra aktuella ämnen inom internationalisering.

Antalet besök på Maailmalle.net och Maatieto.net (206 000) minskade något (-16 %) från året innan, vilket sannolikt beror på att Maatieto.net förnyades. Innehållet på webbplatsen gallrades så att det bättre motsvarar målgruppens (personer som planerar högskolestudier utomlands) behov. Delarna som handlade om arbete utomlands togs bort och jobbintresserade hänvisades till arbetskraftsförvaltningen tjänster. Eftersom nya Maatieto.net till en början inte gick lätt att hitta med sökmaskiner, marknadsfördes webbplatsen med Googles AdWords-kampanj. Maailmalle.nets gillare på Facebook ökade under året med 46 % och uppgick till nästan 1 400 vid årets slut. En betald Facebook-kampanj som genomfördes i december för att marknadsföra Maatieto.nets nya landsguide om Nederländerna nådde 8 000 ungdomar.

Study in Finland-webbplatsen hade inemot 1 287 000 besök, vilket är så mycket som 26 % mer än 2014. Besökare letade speciellt information om möjligheter till examensstudier på engelska, ansökningstider och -procedurer till högskolorna i Finland samt om studiernas kostnader och finansiering. Study in Finlands Facebook fick ännu fler medlemmar (nu över 200 000 gillare!) och var en effektiv marknadsförare av Finlandsbilden. På sidan fick utländska studerande också rådgivning och de hänvisades vidare till webbplatsen Study in Finland. Den nyaInstagram-sidan blev snabbt populär i början av sommaren och hade över 4 500 följare vid årets slut.

Vet du vilka vi är?

[HS 12.2.2016]

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011