Aktuellt

Testa hur internationell din skola är!

CIMO och Utbildningsstyrelsen har tillsammans publicerat ett lekfullt test som talar om nivån av internationaliseringen i er skola och ger samtidigt tips för dess utveckling.

Idén uppkom i samband med CIMOs och Demos Helsinkis undersökning ”Piilotettu osaaminen” (Dolda kunskaper), som utredde internationaliseringens betydelse i samhället och i arbetslivet. Tack till lärarna som tänkte ut frågor tillsammans med oss på internationaliseringsdagarna i Lahtis 2014!

Länk: Testa hur internationell din skola är!

(9.12.2015/NE)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011