Aktuellt

I den på hösten 2011 utkomna utredningen av Markku Linna beskrivs flera förslag för utvecklandet av skolornas nordiska samarbete samt nyttan av samarbetet.

Läs mer:

Utveckling av nordiska samarbetet inom skolsektorn, Markku Linna, 2011 (pdf)

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011