Aktuellt

Verktyg för att upptäcka dolda kunskaper publicerade

Upptäck dina dolda kunskaper -verktygen som CIMO har tagit fram fokuserar på betydelsen av internationell kompetens i arbetslivet. Verktygen bygger på utredningen Piilotettu osaaminen (Dolda kunskaper) som CIMO och Demos Helsinki publicerade 2013. Utredningen har väckt stort intresse både i Finland och utomlands.

Diaserien Upptäck dina dolda kunskaper som publicerats på CIMOs webbplats (tillsvidare endast på finska) kan användas för undervisning och handledning på olika utbildningsnivåer och i arbete med ungdomar. Diaserien

  • behandlar det globala arbetslivet
  • dryftar vad internationalisering är
  • hjälper unga att gestalta sin egen internationella kompetens.

Diaserien består av olika uppgifter att reflektera över ensam eller i grupp och man kan välja vilka innehållsområden man vill ta upp enligt behov och målgrupp. Diaserien har planerats och producerats av studiehandledare Satu Syyrakki och arbetshandledare Miika Kekki.

Diaserien kompletteras av material som är riktat till ungdomar. På webbplatsen maailmalle.net finns det lekfulla testet Vilken är din internationella profil? och verktygslådor för jobbsökande med internationella erfarenheter avseddaför yrkesstuderande, gymnasister och högskolestuderande. Materialet för ungdomar har planerats och framställts av Anna Martela, Pinja Parkkonen och Tuire Vataja som utförde sin högskolepraktik vid CIMO 2013.

Upptäck dina dolda kunskaper -verktygen har publicerats också på svenska.

Verktygen:

Se också:

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011