Aktuellt

Bild: Linda Tuominen

Virpi Luoma har reflekterat över hur viktigt det är att föra fram sin internationella kompetens när man söker jobb. Bild: Linda Tuominen

Virpi Luoma betonar sin internationella kompetens vid jobbsökning

Erfarenheterna av studier och praktik i Mellanöstern har gett Virpi Luoma från Åbo yrkeskunskaper och personliga färdigheter. Det kan dock vara svårt att klä behållningen från utbytesperioder i ord när man söker jobb. Virpi har använt verktygen som CIMO har producerat för att identifiera internationella kunskaper och hon upplever att verktygen har varit nyttiga.

Virpi Luoma har examen i allmän historia och Mellanöstern var hennes främsta intresse under hela studietiden. Virpi studerade först turkiska i Finland i två år och åkte på studentutbyte till Istanbul för studier vid Sabancı-universitetet våren 2012.

Den lyckade utbytesperioden i Turkiet fick Virpi att planera också en praktiperiod utomlands. Hon ansökte om en plats inom CIMOs praktikprogram och blev till sin glädje vald till praktikant vid Finlands Mellanösterninstitut i Libanons huvudstad Beirut för hösten 2014.

”Mina uppgifter handlade mest om kommunikation. Jag uppdaterade webbplatser, informerade om aktuella saker i sociala medier och skrev till exempel en artikel om Suomen Joutsens besök i Beirut för 80 år sedan. Det ingick också i mitt jobb att bekanta mig med kulturlivet i Beirut. Och så studerade jag arabiska”, beskriver Virpi sin praktiktid vid institutet.

Vardagen i Beirut gav initiativkraft, uthållighet och självsäkerhet

När man bor utomlands lär man sig mycket också under fritiden. Man är tvungen att bygga upp sitt sociala liv från noll och själv utreda alla praktiska saker. Virpi fick snabbt nya vänner, både lokala och utländska ungdomar. Institutets personal var också till stor hjälp med allt det praktiska.

I nya situationer ger Virpi inte upp, utan slutför lugnt och sansat det hon gör. ”Jag fick enormt mycket bättre självförtroende, när jag märkte att jag klarade allting. När man lär sig att vara flexibel kan man njuta av omgivningen och nya upplevelser.”

Virpi tyckte att det var överraskande besvärligt att ta sig fram i Beirut, eftersom det inte finns kollektivtrafik eller trottoarer på samma sätt som i Finland. Det krävde att hon var tålmodig och anpassade sig till lokala vanor. Å andra sidan blev Virpi imponerad av libanesernas artighetskultur och omsorg om sina närstående. ”Erfarenheterna från Turkiet gav perspektiv och en aning om vad som väntade, men varje land har sina egna särdrag”, förklarar Virpi.

Dolda kunskaper fram vid jobbsökning

Virpi återvände till Finland i december 2014 för att skriva klart sin pro gradu och söka jobb. Hon bekantade sig med CIMOs verktyg för dolda kunskaper som man kan använda för att fundera över vad man har lärt sig genom sina internationella erfarenheter och hur man kan förmedla denna kunskap till exempel i sin CV: ”Produktivitet, uthållighet och nyfikenhet var egenskaper hos mig som ökade under praktikperioden, men jag skulle inte nödvändigtvis själv ha kunnat uttrycka det utan de här verktygen. Frågorna i verktygslådan fick mig att reflektera över min kompetens på ett nytt sätt och modellsvaren var till stor hjälp. Helheten var logisk och den kändes inte utmattande”. Virpi hade tidigare använt Europassets meritförteckning som har samma struktur som CIMOs CV-verktyg.

Virpi fyllde också i Global Mindedness-enkäten före sin praktikperiod och genast efter den. Enkätens syfte är att mäta hur deltagarens attityder har förändrats under perioden utomlands. Man får tillgång till sitt eget testresultat. Enligt rapporten som Virpi fick har hennes attityder vidgats i alla riktningar under praktiken. ”Sammantaget har de här hjälpmedlen gjort mig mer medveten om mina kunskaper. Jag gjorde Global Mindedness-enkäten genast när jag återvänt till Finland, men det skulle vara intressant att ta testet igen nu, när det har gått en tid. Jag märkte nämligen att mina svar på frågorna om dolda kunskaper hade fått mer djup, när jag gick igenom frågorna igen efter en paus.”

Praktiken utomlands ändrade Virpis karriärplaner

I sina studier har Virpi fokuserat på att behandla och analysera historiskt textmaterial. Hon hade länge planerat att söka sig till forskarstudier efter sin grundexamen. Praktiken i Beirut ändrade dock Virpis karriärplaner: ”I Libanon insåg jag hur mycket det finns att göra för bättre jämställdhet och välbefinnande i Finland och utomlands. Jag vill påverka saker och ting, inte bara iaktta och analysera dem.” Den genuina välviljan och hjälpsamheten som präglade samhället i Libanon gav Virpi inspiration att arbeta för dessa kvaliteter också i Finland, så hon har gått med i Röda Korsets frivilligverksamhet.

När Virpi befann sig långt borta från allt välbekant kunde hon betrakta sig själv i ett nytt ljus och fundera kreativt på sina framtidsplaner: ”Just nu upplever jag att jag inte passar in i det fack där jag tidigare hade placerat mig. Jag vill arbeta med något som har en konkret betydelse.”

(13.4.2015 / LT)

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011