Aktuellt

Vuxenutbildarna på Åland har hittat programmet Grundtvig

I statistiken över programmet Grundtvig har det länge stått en nolla för Ålands del. År 2010 var dock ett positivt undantag: vuxenutbildarna på Åland lämnade in totalt 15 ansökningar om fortbildningsstipendier och besök inom Grundtvig.
Åland har varit en av de nationella fokusregionerna inom Grundtvig-fortbildningsstipendierna under pågående programperiod. Detta innebär att åländska – liksom nordfinländska – sökande får regionala extrapoäng i bedömningen. Med hjälp av positiv diskriminering har man velat främja deltagandet i de regioner som tidigare har varit underrepresenterade i programmet.

Biblioteket intresserat av internationell verksamhet

Leena Uhlenius, som arbetar vid Mariehamns stadsbibliotek, ansökte om Grundtvig-stipendium för att kunna delta i en bibliotekskonferens i Sverige. På konferensen knöt Leena nya kontakter via vilka en liten grupp kolleger kunde göra ett studiebesök till Internationella biblioteket i Stockholm. Leena har idéer och intresse också för europeiskt projektsamarbete.
– Vi har vänt blicken mot Europa och den övriga världen. Förut var vi mer inåtvända, säger Leena.

Regionala informatörer ger personliga råd

Pekka Tenhonen vid Åbo Akademi fungerar som CIMOs regionala informatör för vuxenutbildning och får frågor när ansökningsblankettens krumelurer är svåra att förstå eller när någon funderar på om den egna idén passar för Grundtvig eller inte. – Jag ger råd för att göra upp ansökan och kommenterar idéer. Ålänningarna har använt sig av min hjälp, säger Pekka som sköter informationen i Egentliga Finland och på Åland.
Pekka arrangerar också informationsmöten inom sin region. Även Leena fick höra om programmet Grundtvig på ett möte som hölls på Åland hösten 2009. Trots att Leena har berättat om sitt besök för kolleger, tycks programmet enligt hennes erfarenhet fortfarande vara relativt okänt.

Pekka tar ofta telefonen och ringer personligen upp vuxenutbildare på Åland. Han tror starkt på nyttan med Grundtvig-projekt, för nya influenser behövs i utvecklingen av vuxenutbildning och allt behöver man inte hitta på själv. – Tuffare tider tar sig uttryck i att när det finns lite personal, så är det svårt att lösgöra sig från sitt jobb, fast det skulle finnas intresse och behov.

Å andra sidan känns det naturligt med internationellt samarbete, om man får tro ålänningarna själva. Pekka har hört det sägas att ålänningarna har fått det internationella i arv tack vara den långa sjöfartstraditionen.

Undervisnings- och kulturministeriets nyheter

Europeiska kommissionens nyheter om kultur, utbildning och ungdomsfrågor

Finlands ordförandeskap för Nordiska ministerrådet 2011