Bild: Johanna Kokkonen

Mediameddelanden

Ingresser på svenska

Samu Seitsalo har utnämnts till direktör för CIMO – internationalisering viktigare än någonsin för Finland

Samu Seitsalo har utnämnts till direktör för Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO från och med den 1 maj 2015 för en period på tre år. Seitsalo anser att internationalisering är aktuellare i dagens samhälle än någonsin tidigare.

”Det ekonomiska läget i Finland är svårt och den enda utvägen är att förbättra konkurrenskraften, vilket i sin tur kräver internationella kunskaper och experter. CIMO spelar en central roll i att utöka dessa kunskaper”, beskriver Seitsalo läget i landet, fördelen med internationalisering och CIMOs betydelse i samhället. Tillika har dock de kritiska rösterna mot internationalisering och i synnerhet mot invandrare till Finland ökat. ”Min åsikt är att CIMO med sin expertis och kunskap måste delta i samhällsdebatten och framhålla det positiva med internationalisering”, förklarar Seitsalo sin linje.

Seitsalo har haft olika uppdrag vid CIMO sedan 1995. Hans första anställning var som projektsekreterare i sex månader. Han var biträdande direktör 2009–2013 och tjänsteförrättande direktör den 1 januari 2014–30 april 2015. Seitsalo avlade en högre yrkeshögskoleexamen 2008.

”Jag är speciellt stolt över CIMOs fantastiska, kompetenta personal. Det är få chefer förunnat att få leda så sakkunniga och engagerade medarbetare. Tillsammans med våra anställda och intressegrupper kan vi åstadkomma nästan vad som helst”, säger en glad Seitsalo när han tar emot utnämningen av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen.

(4.5.2015)

CIMOs vinterskola samlar begåvande forskare från Ryssland och Ukraina i Finland

CIMO inbjuder begåvande ryska och ukrainska forskare till vinterskolan som nu arrangerades för 16:e gången. Vissa av dem som tidigare kommit till Finland via vinterskolan har stannat här permanent.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (12.3.2012)

Kulturhuvudstadsprojekt i Åbo fortsätter med EU-stöd

EU-programmet Kultur stöder i år totalt 126 europeiska samarbetsprojekt inom kultursektorn. Ett av dem är Contemporary Self-Portraits, som koordineras av Åbo konstakademi och som är fortsättning på kulturhuvudstadsårets projekt 2000 & 11 OMAKUVAA. Därtill deltar finländska kulturaktörer i 14 projekt som koordineras på annat håll. Utmärkande för dessa är bland annat gemenskapsteman och ny kulturpublik som målgrupp.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (7.3.2012)

Finskan intresserar utländska högskolestuderande

I sommar läser över 400 utländska studerande finska i Finland i sommar. Vissa av dem kan redan finska medan andra är fullkomliga nybörjare. Totalt 170 studerande i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet fördjupar sina kunskaper i en genuin språkmiljö. Nybörjarna är Erasmus-utbytesstuderande som i höst inleder sina studier vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland. Av dem sätter sig 250 in i finska språkets grunder i augusti. CIMO arrangerar kurser i samarbete med högskolor på olika håll i Finland; den nordligaste kursorten är Rovaniemi. I juli-augusti kommer en grupp utländska studerande till sommarkurser i finska språket och Finlands kultur vid finska universitet. CIMO och universiteten arrangerar tillsammans fem intensivkurser på olika nivåer i Helsingfors, Uleåborg, Nyslott och Vasa.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (4.7.2011)

Ett tiotal finska verk översätts för den europeiska bokmarknaden med EU-stöd

Även i år kommer ett tiotal finska verk ut på den internationella bokmarknaden tack vare översättningsstöd från EU-programmet Kultur. Bland böckerna som översätts finns bland annat Riku Korhonens Lääkäriromaani, som vann EU-priset för samtidslitteratur och som nu ska komma ut på bulgariska och tjeckiska. Under programmet Kulturs pågående programperiod (2007–2013) har hittills bidrag beviljats för översättning av cirka 30 finska böcker. På motsvarande sätt har finska förlag fått över 700 000 euro i EU-bidrag för översättning av cirka 90 europeiska verk till finska.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (30.6.2011)

Kvinnliga studerande åker aktivare utomlands – skillnader även mellan utbildningsområden och regioner

Utbytesstudier och praktikperioder utomlands ökar i rask takt bland högskolestuderande. År 2010 åkte 10 123 studerande ut i världen från Finland, vilket är över 700 fler än året innan. Däremot har den internationella mobiliteten inom yrkesutbildningen minskat något: nu åkte 5491 studerande utomlands, medan 6094 gjorde det året innan. Minskningen har skett endast inom kortvariga utlandsperioder som räcker under 2 veckor. Studentmobiliteten fördelar sig inte jämnt, utan statistiken som CIMO sammanställt visar tydliga skillnader mellan könen, utbildningsområden och regioner.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (16.6.2011)

Femte Comenius-veckan firades i skolor runt om i Finland den 2–9.5.2011

I år firades den femte Comenius- och eTwinning-veckan i hela Europa. Under veckan arrangerade skolor i alla programländer olika evenemang som även allmänheten kunde delta i. Comenius-veckan har uppstått på initiativ av Europakommissionen och den avslutas med Europadagen som firas den 9 maj. Målet med veckan är att göra programmet bättre känt samt presentera programmets projekt och resultat.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (2.5.2011)

Internationella högskolestuderande: Finland är ett bra studieland

Totalt 23 finländska högskolor deltog i en omfattande internationell utredning av hur nöjda utländska examens- och utbytesstuderande är. International Student Barometer ger för första gången både nationell och högskolespecifik samt internationellt jämförbar information om Finland som målland för internationella studier. CIMO ansvarar för samordningen och finansieringen av den del som gäller Finland.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (6.4.2011)

Konstindustriella högskolan och Myllyteatteri fick stöd från EU:s kulturprogram

Två kulturprojekt samordnade i Finland får i år bidrag från EU-programmet Kultur. Aalto-universitetets konstindustriella högskola leder ett projekt som analyserar hur hållbar och tillgänglig design påverkar människors liv och livsmiljö. Myllyteatteri i Helsingfors iscensätter Dantes Divina Commedia inom ramen för ett europeiskt samarbetsprojekt. Finska kulturaktörer deltar även som partners i 11 andra projekt som beviljats bidrag. Speciellt våra konsthögskolor har varit aktiva inom det europeiska kultursamarbetet: Aalto-universitetet, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan deltar i fyra projekt.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (7.3.2011)

CIMOs vinterskola samlade unga begåvade forskare från Ryssland och Ukraina i Finland

CIMO inbjudde begåvande ryska och ukrainska forskare till vinterskolan som nu arrangerades för 15:e gången. Vissa av dem som tidigare kommit till Finland via vinterskolan har stannat här permanent. I år fokuserade vinterskolan på kommunikationen mellan celler, nervsystemet och människan. Evenemanget främjar unga forskares och forskarstuderandes mobilitet mellan den vetenskapliga världen i Finland, Ryssland och Ukraina.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (7.3.2011)

Tero Saarinen Company och fotoevenemanget Backlight syns i Bryssel

Tero Saarinen Companys dansproduktion Borrowed Light och fotoevenemanget Backlight deltar i konferensen Culture in Motion som i mitten av februari samlar lyckade exempel på EU-understött kultursamarbete i Bryssel.

På konferensen presenteras bland annat projekt som har fått finansiering från EU-programmet Kultur och dess föregångare Kultur 2000 för beslutsfattare inom sektorn och andra aktörer inom kulturbranschen. Totalt presenteras 28 projekt. Finland är väl representerat, för det finns finska deltagare också i projekt som samordnas i andra europeiska länder.

Läs fullständigt mediameddelande på finska (10.2.2011)