CIMO25

4 fakta om CIMO

  • Grundades 1991
  • Ett ämbetsverk underställt undervisnings- och kulturministeriet
  • Projektfinansiering samt praktik-, utbytes- och stipendieprogram som verktyg
  • Merparten av finansieringen kommer från utomstående finansiärer som EU och Nordiska ministerrådet

Läs mer om CIMOs verksamhet

CIMOs allmän brochyr

Vad är CIMO?

CIMO i ett nötskal
CIMO är en expert- och serviceorganisation inom internationell mobilitet och internationellt samarbete på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Vi främjar internationalisering på många olika sätt. Vi koordinerar praktik-, utbytes- och stipendieprogram samt ansvarar för att genomföra och informera om EU-program i Finland. Vi stöder undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet och gör finländsk utbildning känd ute i världen.

CIMO är en expert på internationell mobilitet och internationellt samarbete. Vi samlar in, producerar och förmedlar information om internationalisering för många olika kundgruppers behov.

Vi ger dig tillförlitlig information om internationalisering som fenomen och om de många konkreta möjligheter den ger till individer och samfund. Informationen vi producerar berikar samhällsdiskussionen: vi ger nya perspektiv och hjälper att betrakta saker och fenomen på en djupare plan.

Hörnstenen i vår verksamhet är ett givande samarbete med organisationer, företag, läroanstalter, myndigheter och många olika experter. Vi hjälper människor och samfund att mötas och tillsammans nå sina mål.

Organisation

Organisation

Vi verkar genom nationellt och internationellt finansierade program som stöder internationell verksamhet. Dessa ger möjligheter att skaffa sig internationell erfarenhet på samtliga utbildningsstadier och även utanför skolan.

Inom utbildningen stöder våra program läroanstaltens internationella samarbetsprojekt och hjälper att bygga nätverk. Till exempel genom elev-, student- och lärarutbyte skapar vi tillfällen för ökade kunskaper och ökad expertis.

Vi deltar i olika europeiska nätverk som har som mål att sprida information och god praxis till olika grupper inom utbildning, kultur och ungdomsväsende. Dessutom informerar vi om vilka möjligheter som EU-finansierade program ger till att utveckla samarbetet inom kultursektorn och ett aktivt medborgarskap.

CIMOs år 2015 i siffrår
  • totalbudget 47,8 miljoner euro
  • 103 anställda
  • 37 miljoner euro delades ut i stipendier och bidrag
  • cirka 25 000 personer deltog i projekten
  • 2 miljoner besök på webbplatserna