Erasmus+ Youth in Action: KA2 NOW -Innovation in Youth Work -konferenssi Saksassa 20.-22.2.2019. Hakuaika päättyy

Päättyy:9.12.2018
Tapahtumapaikka:Berliini, Saksa

Innovaatiohankkeiden eurooppalaista satoa!

KA2 NOW - Innovation in Youth Work -konferenssi kokoaa yhteen 30-40 nuorisoalan strategista kumppanuushanketta toteuttanutta organisaatiota levittämään hankkeissa kehitettyjä työmenetelmiä, työkaluja, tuloksia ja tutkimuksia eurooppalaiseen nuorisotyöhön. Osallistujia voi tulla jopa 130 ja tarkoituksena on löytää synergioita ja hyötyjä toimijoiden kesken.

Kehityshankkeiden hyödyt käyttöön

Avaintoimi 2:n kumppanuushankkeita (KA2 Strategic Partnerships) on toteutettu Erasmus+ -rahoituksella jo viisi vuotta. Berliinissä järjestettävä konferenssi pyrkii jesittelemään kumppanuushankkeiden hyviä tuloksia ja levittämään niitä laajemmalle. Hankkeita esitellään projektimarkkinoilla omilla ständeillä, mutta järjestäjä nostaa joitakin hyviä hankkeita myös esiteltäväksi koko yleisölle. Voit ilmoittautua hanke-esittelyn pitäjäksi hakemuslomakkeessa. Ohjelmaan kuuluu myös asiantuntijoiden puheenvuoroja.

Tavoitteet

  • tutkia, millaista innovatiivinen kehitystyö on nuorisoalalla
  • jakaa ja tutkia innovatiivisia hanke-esimerkkejä
  • levittää hankkeen tuotoksia ja tuloksia
  • pohtia nuorisotyön kehitystyötä vaativia osa-alueita
  • luoda kumppanuuksia kehitystoimintaan

Kuka voi hakea osallistujaksi?

Osallistujat ovat kumppanuushankkeisiin aiemmin osallistuneita tai niiden parissa parhaillaan työskenteleviä täysi-ikäisiä henkilöitä. Kiinnostuneiden kannattaa vihjaista mahdollisuudesta myös omille hankekumppaneilleen, jotka voivat hakea konferenssiin myös. Konsortion tulee olla motivoitunut jakamaan oman hankkeensa tuloksia ja mahdollisesti kiinnostunut edelleen kehittämään toimintaa.

Osallistujaprofiili

  • jo päättyneiden kumppanuushankkeiden koordinoivien organisaatioiden tai kumppaniorganisaatioiden edustajia
  • hankkeiden yhteistyöverkostojen edustajia
  • käynnissä olevien hankkeiden edustajia koordinoivista organisaatioista ja kumppaniorganisaatioista
  • nuoriosalan päättäjiä

Kuinka voin osallistua?

Osallistuminen koulutukseen on matkustuksen, majoituksen ja ruokailujen suhteen maksutonta valituille osallistujille. Suomen kansallinen toimisto kattaa matkakulut 100%:sti ja vastaanottava taho huolehtii ylläpidosta. Matkakulut korvataan jälkikäteen.

Lisätietoja

Terhi Liintola