Den tredje ansökningsomgången för Erasmus+ Youth in Action -aktiviteter utgår den

Päättyy:1.10.2019 13.00

Den tredje ansökningsomgången för Erasmus+ ungdomssektorns aktiviteter utgår den 1.10.2019 kl. 13.00 Finsk tid (kl. 12.00 CET)

Följande projektstöd kan ansökas:

Programområde 1: Mobilitet

  • Ungdomsutbyte och ungdomsarbetares mobilitet (KA105)

Programområde 2: Strategiska partsnerskap (KA205)

  • Strategiska partnerskap för erfarenhetsutbyte
  • Europeiska ungdomsinitiativ

Programområde 3: Reform av ungdomspolitiken

  • Möten mellan ungdomar och beslutsfattare på ungdomsområdet (KA347)

Ytterligare information om ansökningsprocessen hittar du på CIMOs websidan Erasmus+ Ansökningsprocessen och websidan Erasmus+ för ungdomssektorn Till sökande