Erasmus+ Youth in Action: EuroPeers-koulutus Saksassa 26.-30.9.2018. Hakuaika päättyy

Päättyy:14.7.2018
Tapahtumapaikka:Hannover, Saksa

Kansainvälinen EuroPeer-koulutus nuorille

EuroPeer-koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat osallistuneet Erasmus+: Youth in Action -hankkeisiin. Koulutus antaa valmiuksia jakaa kokemuksia kansainvälistymisestä ja innostaa muita nuoria hakemaan kansainvälisiin liikkuvuusohjelmiin.

Mikä on EuroPeer?

EuroPeer on nuori, joka on osallistunut Erasmus+ Youth in Action -hankkeisiin, kuten eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun (EVS), nuorisovaihtoon, nuorisoaloitteeseen tai nuorten ja päättäjien väliseen vuoropuheluun. EuroPeerit ovat vertaistiedottajia. He toimivat kansainvälisyyden puolestapuhujina jakamalla kokemuksiaan ja antamalla tietoa nuorten mahdollisuuksista liikkua ja osallistua kansalaistoimintaan Euroopassa.

EuroPeer-vertaistiedottajina toimitaan vapaaehtoispohjalta. Vertaistiedottajuus tarjoaa mahdollisuuksia kehittää omaa osaamista, pysyä Euroopan unionin ohjelmissa mukana sekä luoda kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja.

EuroPeer-koulutus antaa taitoja vertaistiedottamiseen

EuroPeer-koulutuksessa saat tietoja ja taitoja, joita tarvitset ollaksesi aktiivinen EuroPeer-tiedottaja. Koulutuksessa on työpajoja seuraavista aiheista:

 • mitä EuroPeer-vapaaehtoisuus on,
 • perustietoa kansainvälisen liikkuvuuden mahdollisuuksista Euroopassa,
 • esiintymistaidot ja -tekniikat,
 • miten hyödyntää ja kehittää omaa osaamistaan EuroPeer-vapaaehtoisena ja
 • miten suunnitella, valmistella ja vetää EuroPeer-toimintoja.

Lisäksi koulutuksessa on aikaa ensimmäisen oman EuroPeer-tapahtuman tai -projektin suunnittelemiseen.

EuroPeer-koulutuksen kustantaa Erasmus+ Youth in Action -ohjelma, joten osallistuminen siihen on maksutonta. Koulutuksen lopuksi osallistujat saavat YouthPass-todistuksen.

Kuka voi osallistua?

Voit osallistua EuroPeer-koulutukseen, jos

 • olet osallistunut johonkin Erasmus+: Youth in Action -hankkeeseen,
 • olet sitoutunut toimimaan EuroPeer-vapaaehtoisena koulutuksen jälkeen,
 • olet valmis jakamaan oman tarinasi innostaaksesi muita,
 • voit osallistua koulutukseen koko sen keston ajan,
 • olet vähintään 18-vuotias ja
 • pystyt osallistumaan koulutukseen englannin kielellä.

Tiedot lyhyesti

 • Sähköinen hakemus ja tarkemmat tiedot koulutuksesta
 • Työskentelykieli: englanti
 • Osanottajamäärä: n. 25 henkilöä
 • Koulutuksen kulut: Koulutus on valituille osanottajille maksuton. Erasmus+ -ohjelma kattaa matka- ja majoituskulut sekä ateriat. Samoin tarvittavat materiaalit ja iltaohjelmat ovat osallistujille maksuttomia. Osanottajien on itse vastattava riittävästä vakuutusturvasta.
 • Matkustaminen Saksaan: Koulutuksen ensimmäinen ja viimeinen päivä ovat matkustuspäiviä. Matkakulut korvataan osallistujille jälkikäteen kulutositteita vastaan ja edullisimman liikkumistavan mukaan.
 • Hakemuksen viimeinen jättöpäivä: 14.7.2018

Lisätiedot: Hilma Ruokolainen, puh. 0295 338 505, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@oph.fi