Erasmus+ Youth in Action: OMG! Other Museums Generation - nuorisotyö museoissa - seminaari Espanjassa 26.6.-1.7.2018. Hakuaika päättyy

Päättyy:20.5.2018
Tapahtumapaikka:Madrid, Espanja

Taide, kulttuuri, museot ja nuorisotoiminta

OMG! (Other Museums Generation!) -seminaari järjestetään Madridissa Espanjassa 26.6.-1.7.2018. Se liittyy Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoteen ja sen tarkoituksena on tutustua erilaiseen taide- ja kulttuuritoimintaan, joka pyrkii ottamaan mukaan nuoria ja tukemaan heitä kasvussa aikuisuuteen. Seminaarin tavoitteena on luoda siltoja nuorisotyön ja kulttuuritoiminnan välille, erityisesti kun kulttuuritoiminnassa on kyse taiteesta ja museoiden toiminnasta.

Seminaari koostuu nousevien taiteilijoiden kanssa tehtävistä työpajoista, keskusteluista museoiden ammattilaisten kanssa, nuorten kanssa toteutettavasta taideprojektista, Madridin museoiden toimintaan tutustumisesta ja luonnollisesti myös keskusteluista ja ajatusten jakamisesta ryhmän kesken. Seminaari valottaa erilaisia tapoja, joissa nuorisotyö ja kulttuurikenttä voivat tulla lähemmäksi toisiaan. Osaltaan kannustetaan kulttuurikenttää ottamaan työssään toisenlainen rooli sosiaalisena vahvistajana, kun taas nuorisotyön ammattilaisia kannustetaan näkemään kulttuuritoiminnan mahdollisuudet. Tarkoituksena on avata molempien toimijoiden silmiä yhteistyön mahdollisuuksille.

Tavoitteet

  • luoda yhteistyösuunnitelmia ja synergioita kultturi- ja nuorisotoimijoiden välille
  • pohtia, kuinka nuorisotyön ja kulttuuritoiminnan molempia hyödyttävää yhteistyötä voidaan kasvattaa
  • jakaa hyviä kulttuuriperintötoiminnan kokemuksia ja menetelmiä
  • tutkia, miten nykypäivän taidemuseot voivat toimia nuorille nonformaalin oppimisen paikkoina
  • tutustuttaa osallistujat eri taidemuotoihin (sarjakuva, musiikki, kuvataide, esittävä taide, digitaaliset kokoelmat, kuvat, videot, tallenteet), joita voidaan käyttää nonformaalin oppimisen työkaluina
  • promovoida Euroopan kulttuuriperinnön teemavuotta
  • luoda kontakteja ja yhteistyökuvioita tulevia Erasmus+ Youth in Action -hankkeita varten

Osallistujaprofiili

Täysi-ikäiset kulttuuriin liittyvästä työstä kiinnostuneet nuorisotyön ammattilaiset, työn kehittämisestä kiinnostuneet (taide)museoiden ammallilaiset, työnsä sosiaalisesta aspektista kiinnostuneet nuoret taiteilijat, kulttuuritoimijat ja kulttuurijärjestöjen edustajat ja kulttuuriperinnön parissa toimivat henkilöt ovat tervetulleita hakemaan seminaariin. Erityisesti museoiden edustajia kannustetaan hakemaan. Olennaista on kiinnostus laajentaa omaa käsitystä kulttuuri- ja nuorisotoiminnan yhteistyöstä ja (varovainenkin) kiinnostus uudenlaisen yhteistyön aloittamiseen. Osallistuminen seminaariin ei velvoita osallistujia toteuttamaan hankkeita. Seminaarin tarkoituksena on pikemminkin ymmärtää, voivatko hankkeet antaa molemminpuolista hyötyä.

Seminaarikieli on englanti.

Osallistuminen on helppoa

Osallistuminen on maksutonta. Suomen kansallinen toimisto korvaa matkakulut kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin 100%:sti. Vastaanottava kansallinen toimisto järjestää majoituksen, ohjelman, ruokailut ja koulutuksen. Majoitus on yleensä 2 hengen huoneissa.

Miten pääsee mukaan?

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella SALTOn verkkosivuilla. Paina otsakkeen vieressä olevaa Apply Now! -painiketta ja täytä tietosi lomakkeeseen. Muista lähettää lomake lopuksi. Jos haet ensimmäistä kertaa koulutukseen SALTOn sivujen kautta, sinun tulee tehdä itsellesi MySALTO-tunnukset. Sivusto neuvoo tunnusten luomisessa.

Haku päättyy 20.5.2018

Lisätietoja antaa Paavo Pyykkönen

(etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0400-247 774)