Erasmus+ Youth in Action: Nordic Thematic Seminar - Health and Well-Being of Young People Helsingissä 25.-27.2.2019. Hakuaika päättyy

Päättyy:11.1.2019
Tapahtumapaikka:Scandic Hotel Aviacongress, Helsinki

Nuorten hyvinvointi on pääasia!

Nordic Thematic Seminar - Health and Well-Being of Young People järjestetään Helsingissä 25.-27.2.2019. Sen tarkoituksena on kutsua kokoon suuri joukko hankkeita parhaillaan toteuttavia henkilöitä keskustelemaan yhdessä nuorten hyvinvoinnista.

Nuorten hyvinvointi on yksi Erasmus+ Youth in Action -hankkeiden temaattisista painopisteistä. Sen lisäksi erityisesti nuorten henkinen hyvinvointi on asia, joka puhututtaa läpi Pohjoismaiden. Kaiken yltäkylläisyyden keskellä nuoret eivät voikaan niin hyvin kuin voisi olettaa. Seminaarin tarkoituksena on ymmärtää paremmin, kuinka nuorten hyvinvointia voi tukea hankkeiden aikana ja ylipäänsä nuorisotyössä.

Seminaari koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, ohjelman ulkopuolisten toimijoiden menetelmätyöpajoista, hanke-esimerkeistä ja kokemusten jakamisesta osallistujien välillä. Ohjelmassa on sekä koko yleisölle pidettäviä luento-osuuksia että pienryhmätyöskentelyä. Osa ohjelmasta on kaikille yhteistä, kun taas osaan työpajoista voi osallistua oman mielenkiintonsa mukaan. Osa työpajoista tukee nimenomaan hankkeiden toteuttamista, osa on hyödyllistä kaikkeen nuorisotyöhön.

Toimintakieli on englanti, mutta skandinaviskalla varmasti pärjää myös.

Hyvinvointia on monenlaista

Valittua aihetta käsitellään neljän temaattisen otsakkeen alla. Läpileikkaavana teemana on nuorten mielenterveys ja sen tukeminen. Muita teemoja ovat terveet elämäntavat, voimaannuttaminen sekä yhteenkuuluvuuden tunne. Kaikista teemoista saadaan esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään teemaa paremmin tai antavat työkaluja asian eteenpäinviemiseen omassa työssä. Erasmus+ -hankkeiden lisäksi sisältöä tuottavat mm. Suomen mielenterveysseura ry, Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry sekä Pohjoismainen hyvinvointikeskus.

Tavoitteet:

  • saada tietoa pohjoismaisten nuorten hyvinvoinnista
  • oppia tapoja nuorten mielenterveyden tukemiseen eurooppalaisissa nuorten hankkeissa
  • jakaa hyviä tapoja tukea nuorten mielenterveyttä europpalaisissa hankkeissa
  • vähentää mielenterveyteen liittyviä ennakkoluuloja

Onko hanke päällä?

Tämä seminaari on tarkoitettu vain niille, joilla on parhaillaan meneillään Erasmus+ Youth in Action -hanke. Tämä tarkoittaa nimenomaisesti sitä, että hankekausi ei ole vielä päättynyt. Nuorisovaihtojen tai nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeiden varsinainen vaihto-osuus voi olla jo suoritettu tai vasta tulossa, pidemmissä vapaaehtoispalveluhankkeissa tai strategisissa kumppanuuksissa hanke voi olla parhaillaan toteutusvaiheessa. Myös 2018 lokakuun hakukierroksella tuetut hankkeet ovat tervetulleita, vaikkei hankekausi olisi vielä virallisesti alkanut.

Osallistujat kaikista alaohjelmista sekä kaikista toimintomuodoista ovat tervetulleita hakemaan.

Osallistujiksi toivotaan täysi-ikäisiä henkilöitä, joilla on omassa hankkeessaan relevantti rooli. Nuorisovaihdoissa se voi olla esimerkiksi ryhmänvetäjä, vapaaehtoishankkeissa mentori tai koordinaattori. Tarkoituksena on, että hankkeen edustajan kautta opitut asiat jalkautuvat käytäntöihin hankkeissa ja tieto leviää eteenpäin. Oman hankkeensa kehittämisestä ja/tai tulevien hankkeiden toimintatapojen parantamisesta kiinnostuneet voivat hakea. Hyödyn ei tarvitse rajoittua pelkästään hankkeeseen, vaan se saa levitä myös organisaation omaan toimintaan nuorten kanssa.

Osallistuminen on maksutonta

Osallistumisesta ei aiheudu kuluja matkustamisen, majoittumisen tai ruokailujen takia. Matkatuki kattaa matkakulut kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin 100%:sti. Seminaarin aikana tarjotaan aamupala, lounas, illallinen sekä aamu- ja iltapäiväkahvit. Majoitus on yhden hengen huoneissa.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella SALTOn koulutuskalenterissa.

Paina otsakkeen vieressä olevaa Apply Now! -painiketta ja täytä tietosi lomakkeeseen. Muista lähettää lomake lopuksi. Jos haet ensimmäistä kertaa koulutukseen SALTOn sivujen kautta,luo itsellesi MySALTO-tunnukset. Sivusto neuvoo tunnusten luomisessa.

Haku päättyy 11.1.2019

Lisätietoja antaa Paavo Pyykkönen