Erasmus+ Youth in Action: Value Fair 2018 Portugalissa 14.-18.12.2018. Hakuaika päättyy

Päättyy:27.10.2018
Tapahtumapaikka:Cascais, Portugal

Arvokeskustelua nonformaalin oppimisen avulla

VALUE FAIR 2018 - How Non Formal Education Can Contribute to a Better Living Together on konferenssi, symposium tai foorumi, joka kutsuu kokoon noin 120 nuorten parissa toimivaa henkilöä. Sen tarkoituksena on tehdä näkyväksi nonformaalin oppimisen hyödyt ja kuinka nonformaali toiminta nuorten ja yhteisöjen kanssa voi muuttaa niitä positiivisempaan suuntaan. Se näyttää konkreettisilla esimerkeillä, miten arvoja voi lähestyä, käsitellä ja levittää nonformaalin nuortentoiminnan kautta.

Tapahtumassa tutustutaan innostaviin esimerkkeihin Portugalissa. Tarkoituksena on tutkia syvemmin, miten muutos on saatu tapahtumaan näissä esimerkeissä ja miten käytäntöjä voidaan siirtää omaan maahan.

 • Cascais on Euroopan nuorisopääkaupunki 2018 ja sillä on esiteltävänä erilaisia nuorten hankkeita, joissa yhteinen tekeminen on muuttanut kaupunkia ja siellä asuvia yhteisöjä.
 • Vila da Marmeleiran pikkukylässä nonformaaliin oppimiseen perustuva toiminta on rakentanut kyläyhteisöä.
 • Arroquelasin aktiivisesti eurooppalaisia nuortenhankkeita toteuttanut organisaatio on muuttanut kaupunkia omalta osaltaan.

Kuten Euroopassa, myös Portugalissa puhututtaa väestön polarisoituminen eri ryhmiin, negatiivinen suhtautuminen erilaisuutta kohtaan ja vihapuheen kasvu. Nuorisotyöllä ja sen alle kuuluvalla nonformaalilla toiminnalla pystytään kuitenkin vaikuttamaan nuorten ajatuksiin, asenteisiin ja arvoihin. Nuorten hankkeet puolestaan voivat vaikuttaa paikalliseen asenneilmapiiriin tai saada aikaan sosiaalista muutosta.

Tavoitteet

 • tuoda positiiviset arvot keskeiseksi omassa työelämässä
 • ymmärtää, kuinka nonformaali toiminta voi estää ja ehkäistä syrjiviä asenteita
 • tutkia kriittisesti nonformaalin toiminnan roolia yhteisymmärryksen luojana
 • tutkia miten nonformaali toiminta voi muuttaa yksilöitä, organisaatioita ja yhteisöjä
 • pohtia pakolais- ja maahanmuuttajatyön haasteita
 • jakaa hyviä toimintamalleja osallistujien välillä
 • kannustaa kumppanuuksien ja hankeideoiden rakentamiseen osallistujien välillä

Osallistujaprofiili

 • Suoraan nuorten parissa työskentelevät henkilöt, joita kiinnostaa hyödyntää nonformaalin oppimisen toimintamenetelmiä työssään. Kiinnostus asenteiden ja arvojen muuttamiseen nuorisotyön kautta on toivottavaa. Valinnassa asetetaan etusijalle henkilöt, joilla on konkreettista taustaa nonformaalin oppimisen käytöstä työssään, tavoitteellisen nuorisotyön järjestämisestä tai eurooppalaisista hankkeista, joissa tavoitteellinen oppiminen on ollut käytössä.
 • Vierailu voi hyödyttää myös korkeammalla nuorisotyön hierarkiassa toimivia henkilöitä, joita kiinnostaa nähdä nonformaalin toiminnan strategista käyttöä ja vaikutusta
 • Osallistujien tulee olla täysi-ikäisiä ja heillä tulee olla selkeä linkki nuorisotyöhön.
 • Kiinnostus yhteistyöhön Erasmus+ Youth in Action -hankkeissa on suotavaa.

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matkatuki kattaa matkakulut kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin 100%:sti. Vastaanottavan maan toimisto huolehtii majoituksesta ja ruokailuista. Majoitus on useimmiten 2 hengen huoneissa.

Miten pääsen mukaan?

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella SALTOn koulutuskalenterissa.

Paina otsakkeen vieressä olevaa Apply Now! -painiketta ja täytä tietosi lomakkeeseen. Muista lähettää lomake lopuksi. Jos haet ensimmäistä kertaa koulutukseen SALTOn sivujen kautta,luo itsellesi MySALTO-tunnukset. Sivusto neuvoo tunnusten luomisessa.

Haku päättyy 27.10.2018

Lisätietoja antaa Paavo Pyykkönen

(etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0400-247 774)