Erasmus+ Youth in Action: Essentials of Youth Policy -verkkokurssi 8.10.-18.11.2018. Ilmoittautumisaika päättyy

Päättyy:8.10.2018
Tapahtumapaikka:Internet

Nuorisopolitiikan perusteet verkkokurssilla

Nuorisopolitiikan tarkoituksena on sitouttaa nuoret yhteiskunnan toimintaan ja luoda heille mahdollisuus olla aktiivisia ja vastuullisia kansalaisia. Maksuton verkkokurssi antaa osallistujilleen perusymmärryksen nuorisopolitiikan toimijoista ja vaikuttamisrakenteista. Siinä käydään läpi nuorisopolitiikan suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä vaikutukset nuoriin. Osallistuja näkevät kuinka oma kansallinen nuorisopolitiikka nojaa eurooppalaisiin linjauksiin. Samalla opetellaan vaikuttamistapoja molempiin. Lopussa katse suunnataan tulevaisuuteen ja ideoidaan tapoja kehittää nuorisopolitiikkaa.

Tavoitteet:

  • Ymmärtää nuorisopolitiikan perusteet
  • Ymmärtää nuorisopolitiikan merkitys
  • Ymmärtää, kuinka nuorisopolitiikan perusteet rakennetaan
  • Oppia nuorisopolitiikan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin perusaskeleet
  • Pohtia nuorisopolitiikan tulevaisuutta ja omaa roolia sen kehittämisessä
  • Motivoitua nuorisopolitiikan kehittämiseen
  • Saada tietoa, kuinka nuorisopolitiikan kehittämiseen voi osallistua

Osalllistuminen verkkokurssille

Essentials of Youth Policy -verkkokurssi järjestetään 8.10.-18.11.2018 välisenä aikana. Kokonaiskesto on 6 viikkoa ja viikottainen työskentelyaika on noin 4 tuntia. Kurssin suorittamisesta annetaan todistus. Tämä verkkokurssi järjestetään verkossa Canvas-alustalla ja sitä ohjaa kouluttajaryhmä.

Kuka koulutukseen voi osallistua?

Koulutus on avoinna kenelle tahansa nuorisopolitiikasta, Eurooppalaisista nuorisopolitiikan linjauksista ja nuorisopolitiikan kehittämisestä kiinnostuneille. Osallisuus- ja nuorisovaltuustotoimijat voivat ottaa osaa vaikka kaikkien valtuuston nuorien kesken. Pääasiassa verkkokurssi on suunnattu nuorisotyöntekijöille ja aktiivisille nuorille kunnallisessa tai yhdistysten nuorisotoiminnassa, mutta siihen voi osallistua myös nuorisotyötä suunnittelevat henkilöt tai esimerkiksi nuorison asioista päättävät työryhmien ja lautakuntien edustajat.

Osallistuminen on maksutonta.

Verkkokurssi järjestätään Euroopan komission ja Euroopan neuvoston kumppanuussopimuksen puitteissa. EU-COE Youth Partnership on nuorisopolitiikasta vastaava toimija, joka järjestää paljon erilaista nuorisotyöhön liittyvää koulutusta ja luo materiaaleja nuorisotyöntekijöiden käyttöön.

Ilmoittaudu mukaan

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 8.10.

Lisätietoja antaa Paavo Pyykkönen

(etunimi.sukunimi@oph.fi, puh. 0400-247 774)