Erasmus+ Youth in Action & Euroopan solidaarisuusjoukot: Inclusion & Diversity Taster Romaniassa 27.-31.5.2019. Hakuaika päättyy

Päättyy:3.2.2019
Tapahtumapaikka:Bukarest, Romania


Kansainvälisyys kuuluu kaikenlaisille nuorille!

Inclusion & Diversity Taster -koulutus järjestetään Bukarestissa, Romaniassa 27.-31.5.2019. Sen tarkoituksena on auttaa nuorisotoimijoita ottamaan moninaisuuden tai inkluusion teemoja hankkeisiinsa sekä ottamaan niihin mukaan monenlaisia nuoria erilaisista kohderyhmistä.

Mistä on kysymys?

Useat organisaatiot ovat valmiita avaamaan toimintaansa erilaisille inkluusioryhmille, mutta usein on hankalaa saada mukaan uusia kohderyhmiä ja nuoria, joiden voi olla haastavampaa osallistua kansainväliseen toimintaan. Tämän lyhyen koulutuksen tarkoituksena on antaa organisaatioille tietotaitoa uudenlaisten kohderyhmien mukaanottamisesta. Sen kautta ymmärretään inkluusion perusajatukset ja inspiroidutaan uudenlaiseen toimintaan. Koulutuksen aikana on myös mahdollista muodostaa kumppanuuksia muiden toimijoidan kanssa. Päätavoitteena on saada aikaan enemmän inklusiivisia ja monimuotoisia hankkeita Erasmus+ Youth in Actionin ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen alle.

Tavoitteet:

  • oppia inkluusiohankkeiden perustaitoja
  • innostua järjestämään inkluusiohankkeita
  • tutustua Erasmus+ Youth in Actionin ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintamahdollisuuksiin
  • löytää kumppaneita tuleviin hankkeisiin

Inkluusio on laaja käsite

Monet Erasmus+ Youth in Action -hankkeita toteuttaneet tietävät, että kansainväliset hankkeet toimivat loistavasti myös erityisryhmien nuorille. Nuorten taustan ei tulisi olla este heidän kansainvälisille kokemuksilleen. Vaikea elämäntilanne, terveydelliset tai sosiaaliset ongelmat, vammaisuus, vähemmistötausta, syrjinnän kohteena oleminen tai muu osallistumista rajoittava tekijä nuoren elämässä ei todellakaan vie heidän mahdollisuuttaan osallistua kansainväliseen toimintaan. Kun hankkeet suunnitellaan huolella ja tehdään hyvässä yhteistyössä, ne toimivat millaiselle nuorelle tahansa.

Monimuotoisuus taas tarkoittaa sitä, että erilaisista kulttuuritaustoista tai elämäntilanteista tulevat nuoret saavat yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja hankkeista nimeomaan halutaan sellaisia, joilla eritaustaiset nuoret sekoittuvat.

Inclusion & Diversity Taster -koulutus on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat ottaa eri taustoista tulevia nuoria mukaan omiin eurooppalaisiin hankkeisiinsa. Kolmipäiväisen koulutuksen kautta voi myös saada esimerkkejä hankkeista, joita on toteutettu muita hankalammista tilanteista tulevien nuorten kanssa.

Kansainvälisiä hankkeita toteuttaneille

Inclusion & Diversity Taster on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joilla on jo taustaa kansainvälisten nuorisohankkeiden toteuttamisesta. Pääpaino on perusnuorisotyötä tekevillä organisaatioilla, jotka haluavat ottaa mukaan kansainväliseen toimintaan nuoria eri taustoista.

Koulutuskieli on englanti ja kouluenglannilla pärjää hyvin.

Osallistuminen on helppoa

Osallistuminen koulutukseen on maksutonta. Matkatuki kattaa matkakulut kotoa tapahtumapaikalle ja takaisin 100%:sti. Vastaanottavan maan toimisto huolehtii majoituksesta ja ruokailuista. Majoitus on useimmiten 2 hengen huoneissa.

Miten pääsen mukaan?

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella SALTOn koulutuskalenterissa. Paina otsakkeen vieressä olevaa Apply Now! -painiketta ja täytä tietosi lomakkeeseen. Muista lähettää lomake lopuksi.

Jos haet ensimmäistä kertaa koulutukseen SALTOn sivujen kautta, sinun tulee tehdä itsellesi MySALTO-tunnukset. Sivusto neuvoo tunnusten luomisessa.

  • Haku päättyy 3.2.2019

Lisätietoja antaa Jutta Kivimäki