Julkaisut

Euroguidance-keskus tuottaa kansainvälistymiseen liittyviä oppaita ja esitteitä, joita ohjaajat voivat käyttää päivittäisessä ohjaustyössään.

Ohjauksen ammattilaisille

Euroguidance-verkoston kohokohdat (2015)

Eurooppalainen Euroguidance-verkosto on koonnut yksiin kansiin kansainvälistyvän ohjauksen helmet ja saavutuksen 34 eri maasta vuodelta 2015.

Euroguidance Highlights 2015 (pdf, 2,86 MB)

Open the Door to the World (2014)

Suomen Euroguidance-keskus on tuottanut yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa julkaisun Open the Door to the World: Views on Mobility Guidance from up North. Julkaisussa käsitellään asiantuntija-artikkeleiden ja haastattelujen kautta kansainvälistä ulottuvuutta ohjauksessa Baltiassa ja Pohjoismaissa.

Open the Door to the World (verkkojulkaisu ISSUU-palvelussa)

Open the Door to the World (pdf, 1,87 MB)

Lifelong Guidance in Finland (2012)

Kansallisessa yhteistyössä tuotetussa Lifelong guidance in Finland -esitteessä kuvataan englanniksi opetus- ja työhallinnon tarjoamat ohjauspalvelut. Esitteeseen kuuluu myös kaavio, joka havainnollistaa suomalaista ohjauspalvelutarjontaa. Esitteen pohjalta on tehty englanninkielinen kalvoesitys, jota voi käyttää esimerkiksi esitellessään suomalaista järjestelmää ulkomaisille vieraille.

Multicultural Guidance and Counselling (2005)

Multicultural Guidance and Counselling -teos esittelee monia eri tapoja kehittää monikulttuurisen ohjauksen teoriaperusteista ja käytännönläheistä osaamista.

Muut julkaisut

Kaikki suomenkieliset julkaisut löytyvät tämän palvelun julkaisuluettelosta. Lisäksi on ruotsinkielisiä ja englanninkielisiä julkaisuja.