Tidigare beredning

Preliminär utvärdering av Programmet för livslångt lärande

Det gjordes preliminära utvärderingar av Programmet för livslångt lärande, liksom av de övriga EU-programmen, åren 2010 och 2011.

Offentligt samråd om de nya programmen

Kommissionen arrangerade hösten 2010 ett offentligt samråd om fortsättningen på utbildnings- och ungdomsprogrammen efter 2013.