Lue lisää valmistelusta Euroopan komission verkkopalvelusta

Elinikäisen oppimisen toimintaohjelma

Aiempi valmistelutyö

Elinikäisen oppimisen ohjelman väliarviointi

Elinikäisen oppimisen ohjelmasta, samoin kuin muista EU:n toimintaohjelmista, tehtiin väliarvioinnit vuosina 2010 ja 2011.

Julkinen kuuleminen uusista ohjelmista

Komissio järjesti syksyllä 2010 julkisen kuulemisen koulutus ja nuoriso-ohjelmien jatkamisesta vuoden 2013 jälkeen.