Eurodesk_tiedotus_2_sivu

Kuva: © fotolia.com - Kirill Kedrinski

Eurodesk

Eurodesk on eurooppalainen nuorisotiedotusverkosto, joka tukee nuoria ja nuorten tieto- ja neuvontatyötä tekeviä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Verkostoon kuuluu Brysselissä sijaitsevan ja verkoston toimintaa koordinoivan keskuksen lisäksi 34 maata sekä yli 1 000 eurooppalaista alue- ja paikallistason toimijaa. Suomen Eurodesk-koordinaatiopiste sijaitsee Opetushallituksessa.

Eurodesk-palveluita ovat Euroopan unionin koulutukseen, kulttuuriin ja nuorisoon liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista tiedottaminen, neuvonta, julkaisut sekä koulutukset.

Eurodesk-verkosto ylläpitää kaikille avointa rahoitustietokantaa, nuorten kansainvälistä liikkuvuutta ja aktiivista kansalaisuutta edistävää nuorisoportaalia sekä nuorten parissa toimivien ammattilaisten tiedonvaihtoa ja eurooppalaisia kumppanuuksia tukevaa intranettiä.

Suomen Eurodesk-toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Euroopan komissio osana Erasmus+ -ohjelmaa.