Euroguidance-uutisia

Muualla tässä palvelussa

Neuvontapalvelut

Ohjaajat voivat kääntyä kysymyksissään Opetushallituksen kansainvälisten neuvontapalveluiden puoleen.

Keinoja kansainvälistymiseen

Opetushallituksella on lukuisia ohjelmia, joiden avulla ohjauksen ammattilaiset voivat kansainvälistyä. Lue lisää:

Muualla verkossa

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti on Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin verkkojulkaisu, jonka toimitustyöhön Euroguidance-tiimi osallistuu.

Elo - elinkäisen ohjauksen verkkolehti logoEuroopan komissio ei vastaa näiden verkkosivujen sisällöstä.

EG

Euroguidance Erasmus aloitussivu 480x262
Kuva: Satu Haavisto

Euroguidance tukee ohjauksen ammattilaisia kansainvälistymisessä

Opetushallitus toimii Suomen kansallisena Euroguidance-keskuksena. Se kuuluu yli 30 Euroopan maata käsittävään eurooppalaiseen Euroguidance-verkostoon, joka tukee ohjauksen ammattilaisia koulutuksen ja työelämän kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Euroguidance on osa Erasmus+ -ohjelmaa.

Euroguidance-verkoston toiminnan päätavoitteina on

  • edistää eurooppalaista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ohjausalalla ja
  • tiedottaa kansainvälisen liikkuvuuden mahdollisuuksista ohjaajille

Euroguidance-palvelut Suomessa

Opetushallituksen Euroguidance-palvelut on suunnattu ohjauksen ja neuvonnan ammattilaisille opetus- ja työ- ja elinkeinohallinnossa sekä nuorisotiedotuksen ja -ohjauksen parissa toimiville. Toiminnallaan Euroguidance tukee moniammatillista ja -alaista ohjausyhteistyötä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Euroguidance-palveluilla vahvistetaan ohjaajien kansainvälisen ohjausosaamisen kehittymistä. Palveluihin kuuluvat mm.

  • täydennyskoulutus
  • tiedotus ja neuvonta
  • julkaisut ja materiaalit

Opetushallinnossa Euroguidance-toiminnan kohderyhmänä ovat erityisesti perus- ja toisen asteen opinto-ohjaajat sekä ohjaajakoulutusyksiköt.

Työ- ja elinkeinohallinnossa Euroguidance tarjoaa opiskelua ulkomailla koskevia tiedotus- ja koulutuspalveluita erityisesti TE-toimistoille. Yhteistyötä tehdään myös Eures-palveluiden kanssa mm. maakohtaisen työskentely- ja harjoittelutiedon tuottamisessa.

Suomen Euroguidance-toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan komissio.

Euroguidancen yhteistyötahot

Euroguidance-toiminnan kansalliseen suunnitteluun, toimeenpanoon ja vaikuttavuuden arviointiin osallistuvat

Em. yhteistyötahot kuuluvat Euroguidance-toiminnan kansalliseen asiantuntijaryhmään. Kansainvälisen liikkuvuuden alalla tehtävä yhteistyö eurooppalaisten verkostojen kanssa käsittää mm. tiedonvaihdon ja yhteiset koulutukset.