17–30-vuotiaat voivat rekisteröityä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorten verkkosivuilla. Solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta.

Katso myös

Euroopan solidaarisuusjoukot täyttävät vuoden (Ajassa 12/2017 -uutiskirje)

kansikuva480x262px.jpg

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot kokoaa eurooppalaiset nuoret yhteen rakentamaan tasa-arvoisempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, jossa nuorten ääni kuuluu ja sitä kuunnellaan. Euroopan solidaarisuusjoukoissa nuoret pääsevät tukemaan heikompia ja ratkomaan yhteiskunnallisia haasteita niin paikallisesti kuin Euroopan laajuisestikin.

Käytännössä solidaarisuus on sitä, että nuoret tekevät jotain, josta on iloa ja hyötyä paikalliselle yhteisölle. Euroopan solidaarisuusjoukkojen tekemä solidaarisuustyö vastaa aina johonkin yhteiskunnalliseen tarpeeseen, luo yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja vaikuttaa myönteisesti erilaisten yhteisöjen hyvinvointiin.

Euroopan solidaarisuusjoukot auttaa nuoria työelämään ja tarjoaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa ja osallistua eurooppalaista solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin projekteihin. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin ovat tervetulleita kaikki 18–30-vuotiaat nuoret. Erityisesti Euroopan solidaarisuusjoukot pyrkii vahvistamaan muita heikommassa asemassa olevien nuorten mahdollisuuksia osallistua ja saada uusia kokemuksia.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen keskiössä on vapaaehtoistyö. Euroopan solidaarisuusjoukkojen nuoret ovat valmiita toimimaan pyyteettömästi paikallisten yhteisöjen ja solidaarisemman ja tasa-arvoisemman Euroopan puolesta.

Organisaatiot ja nuorten ryhmät voivat hakea Euroopan solidaarisuusjoukoista rahoitusta solidaarisuutta edistävien hankkeiden toteuttamiseen.

Osallistuminen Euroopan solidaarisuusjoukkoihin tarjoaa organisaatiolle ainutlaatuisen mahdollisuuden kansainvälistymiseen ja yhteiskuntavastuun toteuttamiseen.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan kuuluvat:

  • Vapaaehtoistoiminta.Vapaaehtoistoiminnassa nuori toimii vapaaehtoisena jossain voittoa tavoittelemattomassa ja paikallista yhteisöä hyödyttävässä hankkeessa. Vapaaehtoistoiminta antaa nuorelle kokemuksen siitä, millaista on työskennellä yhteisen asian hyväksi sekä tarjoaa nuorelle mahdollisuuden oppia uusia taitoja.
  • Solidaarisuusprojektit. Solidaarisuusprojektit ovat nuorten itsensä ideoimaa ja toteuttamaa solidaarisuustoimintaa. Solidaarisuusprojektien tarkoituksena on parantaa nuorten vaikutusmahdollisuuksia sekä rohkaista nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.
  • Työ- ja harjoittelupaikat. Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa nuorille mahdollisuuden palkkatyöhön tai harjoitteluun Euroopassa. Tavoitteena on antaa nuorille kokemusta työelämästä ja parantaa nuorten työelämätaitoja.

Tämä sivusto on suunnattu organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita Euroopan solidaarisuusjoukoista. Nuori voi lähteä mukaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin nuorille suunnatuilla Euroopan solidaarisuusjoukkojen sivuilla.