Fakta Express 2B/2016: Heminternationalisering, mobilitet, nätverk och project. Statistik över vuxenutbildningens internationalisering

Statistik över internationalisering inom läroinrättningar som erbjuder vuxenutbildning. Syftet med enkäten var att få en helhetsbild av läget för internationell verksamhet inom vuxenutbildningen. Uppgifterna omfattar utöver student- och personalmobilitet också bland annat planering av och former för internationell verksamhet samt internationella projekt och nätverk.

6 s.

Utgivningsär: 2016

ISSN: 2242-296X

ISBN: 978-951-805-708-9 (pdf)

Typ av publikation: Utredning

Publikation: Fakta Express 2B/2016: Heminternationalisering, mobilitet, nätverk och project. Statistik över vuxenutbildningens internationalisering (pdf)