Faktaa Express 1A/2016: Suomessa, töissä, muualla?

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten tilanne 5 vuoden kuluttua valmistumisesta

Suomen korkeakouluissa opiskelee reilut 20 000 ulkomaalaista tutkinto-opiskelijaa. Mitä tälle joukolle tapahtuu sen jälkeen kun tutkinto on suoritettu? Kuinka moni jää Suomeen ja työllistyy, kuinka moni lähtee muualle? Vaikuttaako koulutusala, tutkinnon taso tai opiskelijan kansalaisuus Suomeen työllistymiseen?

Julkaisussa haetaan vastauksia näihin kysymyksiin tarkastelemalla Tilastokeskuksen aineiston avulla suomalaisista korkeakouluista valmistuneiden ulkomaalaisten tilannetta 1, 3 ja 5 vuoden kuluttua valmistumisesta.

Julkaisusarja: Faktaa Express
Julkaisun numero: 1A/2016
ISSN: 2242-296X (pdf), 2242-2951 (painettu)
ISBN: 078-951-805-689-1 (pdf), 978-951-805-688-4 (painettu)
Julkaisutyyppi: Tutkimukset ja selvitykset
Julkaisu: Faktaa Express 1A/2016: Suomessa, töissä, muualla? Korkeakoulututkinnon suorittaneiden ulkomaalaisten tilanne 5 vuoden kuluttua valmistumisesta (pdf)