Feedback

Med denna blankett kan du ge feedback på innehållet, strukturen, användbarheten eller den tekniska utformningen av tjänsten cimo.fi. Om du vill fråga om dina egna internationaliseringsmöjligheter, ta kontakt med CIMOs rådgivningstjänster. Kontaktinformationen hittas vid punkten Tjänster | CIMOs rådgivningstjänster .

Min feedback gäller:Namn:E-post-adress:

Skriv in de tecken du ser på bilden: