SKK kesäkurssit

Sommarkurser i Finland

Utbildningsstyrelsen arrangerar varje sommar kurser på olika nivåer i finska språket och Finlands kultur på olika orter i Finland.

Alla kurser ger 10 ECTS-poäng. Undervisningen, studiematerialet och inkvarteringen är gratis för deltagarna. Studenterna vid nordiska universitet betalar för inkvarteringen själv med stipendiet de har fått i sitt studieland.

Vem är kurserna avsedda för?

Sommarkurserna i finska språket och Finlands kultur är avsedda för minst 18-åriga som studerar finska och Finlands kultur vid universitet utanför Finland under innevarande läsår.

Också studerande vid nordiska universitet kan nu ansöka till alla kurser.

Kursernas mål och innehåll

Språkkursernas mål är att aktivera redan inlärda språkkunskaper och utveckla dem i en genuin språkmiljö. På kurserna repeterar man grammatik, läser, skriver, lyssnar och framför allt pratar: på kursen används enbart finska.

Eftersom studierna på sommarkurserna är intensiva och inbegriper hemuppgifter och ett slutarbete, krävs att studenterna verkligen engagerar sig i studierna.

I slutet av kursen ges deltagarna ett betyg. För att man ska få betyg förutsätts aktivt deltagande i hela kursen både under och utanför lektionerna.

Hur ansöker man till kursen?

Sista ansökningsdag är den 1 mars kl. 23.59 finsk tid (+2 UTC).

Därefter stängs den elektroniska ansökan och det går inte längre att lämna in ansökan.

Beslut om urvalet meddelas sökande senast den 30 april per e-post.

Vissa sökande väljs till reservplatser. Om någon ställer in sitt deltagande i kursen antas sökande från reservplatserna i stället och detta meddelas i maj–juni.

Anvisningar för sökande

Om du har deltagit tidigare i en kurs arrangerad av CIMO/Utbildningsstyrelsen kan du ansöka bara till en kurs på högre nivå.

Utöver ansökningsformuläret krävs utlåtande av lärare och två skriftliga uppgifter som du får mer information om av din lärare.

Studerande kan ansöka resestipendium från Utbildningsstyrelsen. Stipendiet ansöks på elektroniska ansökan (se instruktioner). Det går inte att ansöka stipendium i efterskott. Stipendiet kan återkrävas om studenten avbryter kursen.

Obs! Studerande vid nordiska universitet kan inte ansöka resestipendium från Utbildningsstyrelsen. De får stipendium från sitt studieland före kursens start.

Skicka ansökan

A) Ansökningsformulär till sommarkurser (obligatorisk bilaga)

  • Fyll först i Ansökningsformulär till sommarkurser (nere på sidan) och spara det på din dator. Kom ihåg att fylla i formulären på finska.
  • För att fylla i ansökan behövs den europeiska referensramens självbedömning, se länken till höger på sidan.

B) Elektronisk ansökan (på finska eller engelska)

Om du har frågor eller det uppstår problem, skriv till e-postadressen suomenkesakurssit(at)oph.fi.

Obs! Studerande vid nordiska universitet

  • skickar in ansökan elektroniskt enligt anvisningarna OCH
  • skickar därtill ansökningsformuläret till sommarkurser per e-post till studielandets kontaktperson (kontaktinformation finns nedan).

Anvisningar för lärare

  • Närmare anvisningar och teman för de skriftliga uppgifterna skickas via lärarnas e-postlista vid årsskiftet.
  • Skicka utlåtande om varje sökande senast den 1 mars per e-post till e-postadressen suomenkesakurssit(at)oph.fi.
  • För att fylla i ansökan behövs den europeiska referensramens självbedömning, se länken till höger på sidan.
  • Skicka de skriftliga uppgifterna per post så att de är framme senast den 1 mars till adressen Utbildningsstyrelsen, Sommarkurser i finska, Leena Kärnä, PB 380, FI-00531 Helsingfors.

Sommarkursernas nordiska kontaktpersoner

Danmark
Pia Päiviö
Københavns Universitet
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
hng786(at)hum.ku.dk

Norge
Leena Niiranen
UiT Norges arktiske universitet
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
leena.niiranen(at)uit.no

Sverige
Sari Pesonen
Stockholms universitet
Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
sari.pesonen(at)finska.su.se

Formulär

Elektronisk ansökan (på finska eller engelska)

Ansökningsformulär till sommarkurser (doc)
Obligatorisk bilaga (på finska och engelska, ska fyllas i på finska)

Formulär för lärarens utlåtande (docx) (på finska)

Ytterligare information: Leena Kärnä | Kontakta oss

Till början av sidan