Aktiviteter

Se alla >>

Gripande möten

CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

Pride-marsch för mänskliga rättigheter

De som hurrar för Prideparaden förstår vad är det fråga om. De som attackerar den förstår inte eller vill inte behandla ämnet, skriver Paavo Pyykkönen

Läs mer i CIMOs blog (på finska) >>