Evenemang

Se alla >>

Kompetens utifrån och för världen

CIMOs uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

Yrkeslärare som motorer för internationalisering

För att ungdomarna skall dra nytta av utlandsperioder bör även utbildningspersonalen erbjudas jämlika internationaliseringsmöjligheter

Läs mer i Paula Tyrväinens blog (på finska) >>