Aktiviteter

Se alla >>

Kompetens utifrån och för världen

CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

Jämställdhet! Med samarbete inom högre utbildning mot målet med hållbar utveckling

Även om kvinnornas andel också i utbildningen efter grundskolan har ökat markant återstår det fortfarande mycket arbete, skriver Vilja Liikanen som har varit på monitoreringsbesök i Nepal.

Läs mer i CIMOs blogg (på finska) >>