Aktiviteter

Se alla >>

Kompetens utifrån och för världen

CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

En riktig finländare är i Varszawa nu

Ja. Läsare. Vi är inte på stigen som vi lämnade. Den fanns aldrig. Föreställ dig den inte mer

Läs mer i Mika Hallilas blogg (på finska) >>