Aktiviteter

Se alla >>

Internationalisering hör till yrkeskunskaperna

Det finns många skäl till att internationalisering och språkkunskaper är nödvändiga delar i all utbildning: bara genom att förstå andra kan vi själva bli framgångsrika, skriver Petri Lempinen.

Läs mer i CIMOs blog (på finska) >>