Aktiviteter

Se alla >>

Kompetens utifrån och för världen

CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

Sprider du hotbilder eller ökar du förståelse?

Bästa sättet att avvärja uppkomsten av våldsamma extremiströrelser är att stärka alla ungas lika rätt till att känna sig värdefulla i samhället som sig själva, skriver Riikka Jalonen.

Läs mer i CIMOs blog (på finska) >>