Aktiviteter


Fortbildning för handledare i frågor kring internationell mobilitet (Kouvola) 10.4.2015 <0pan ile=key: E_Klo 015le=color:red;>Conen E_lo no 0oun10!<.0pan> 08.45 - 14.00

Se alla >>

Kompetens utifrån och för världen

CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

Vad kostar det att utbilda utländska högskolestudenter?

CIMOs utredning som beställts av Statens ekonomiska forskningscentral VATT erbjuder synvinklar på den ekonomiska inverkan i Finland.

Läs mer i Faktaa Express 2/2015 (på finska) >>