Aktiviteter

Se alla >>

Kompetens utifrån och för världen

CIMOs grundläggande uppgift är att främja internationaliseringen av det finländska samhället inom utbildning, arbetsliv och kultur samt bland ungdomar.

Internationalisering är viktigare än någonsin

Eftersom Finland är ett land som är beroende av utrikeshandel, måste vi se till att vi förstår betydelsen av internationalisering och kan operera i en global miljö, skriver CIMOs direktör Samu Seitsalo.

Läs mer i CIMOs blog (på finska) >>