Instagram #cimoharjoittelu

Katso myös

Työskentely asiantuntijana YK:ssa ja EU:ssa

Muualla CIMOn palveluissa

Maailmalle.net

Muualla verkossa

erasmusintern.org
Erasmus-harjoittelupaikkoja

UNjobfinder
Työ- ja harjoittelupaikkoja YK:ssa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Töihin CERNiin ja ESOon
Tietoa CERNin (European Organisation for Nuclear Research) ja ESOn (Euroopan eteläinen observatorio) tarjoamista työ- tai harjoittelupaikoista

Työharjoittelu
Euroopan nuorisoportaalissa harjoittelupaikkoja EU:n alaisissa järjestöissä

Pietari kokosi yhteen suomalaisyrittäjät ja opiskelijat
Kauppapolitiikka 7.3.2013

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Kuva: Satu Haavisto

Kansainvälinen harjoittelu opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat CIMOn kautta

 • hakea ulkomaille työharjoitteluun ja
 • saada apua työluvan hankintaan Kanadaan.

Harjoittelun on tarkoitus tukea opintoja ja lisätä ammattitaitoa. Harjoittelu voi kestää muutamasta kuukaudesta 1,5 vuoteen.

Kuka voi hakea?

CIMOn kautta haettavat harjoittelupaikat on tarkoitettu

 • 18 vuotta täyttäneille suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville, jotka
 • opiskelevat päätoimisesti yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla tai
 • ovat vastavalmistuneita: valmistumisesta on saanut kulua korkeintaan yksi vuosi, kun harjoittelu alkaa.

Harjoitteluun ei voi valita ulkomaan kansalaista, jonka Suomessa olemisen pääasiallinen tarkoitus on opiskelu.

Maaohjelmien haussa on satunnaisesti paikkoja myös ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville.

Harjoitteluun valittu saa CIMOn apurahan. Sen voi saada vain kerran. Poikkeuksena on harjoittelu Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä. CIMOn apurahaa ja omasta oppilaitoksesta haettavaa Erasmus-tukea ei voi saada samalle harjoittelujaksolle.

Viisumisäännöksistä, työlupaehdoista ja CIMOn apurahasäännöksistä johtuen joissakin paikoissa on myös yläikäraja tai muita rajoituksia esimerkiksi kielitaidon ja kansalaisuuden suhteen. Katso tarkemmat kriteerit kunkin ohjelman sivulta. Tutustu sekä maaohjelmien että organisaatio-ohjelmien Hakijalle-sivuihin.

CIMOn harjoitteluhaut 2016

Hakuajat ajoittuvat vuosittain helmikuulle ja syyskuulle ja niiden pituus on 2 viikkoa.

Maaohjelmat 9.-23.2.2016

Haussa on eri alojen harjoittelupaikkoja EU:n ulkopuolisissa maissa. CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät jatkoon valituille hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja, joten paikoista ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja kuvauksia.

Organisaatio-ohjelmat 9.-23.2.2016

Haussa on eri alojen paikkoja seuraavissa organisaatioissa:

 • Finpron toimistot
 • Suomen edustustot ulkomailla
 • Kulttuuri- ja tiedeinstituutit
 • Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet ulkomailla
 • Suomi-kodit
 • Ulkosuomalaiset lehdet ja The Finnish American Heritage Center
 • Kehitysyhteistyötä tekevät organisaatiot ulkomailla
 • Tekes (ei vahvistettu)

Näiden harjoittelupaikkojen sijaintimaa, työtehtävät sekä CIMOn apuraha on etukäteen määritelty.

Organisaatio-ohjelmat ja maaohjelmien erityisosaamisalojen paikat syyskuussa 2016

Tarkka hakuaika ilmoitetaan viimeistään huhtikuussa 2016.

Haussa on eri alojen paikkoja seuraavissa orgaisaatioissa:

 • Finpron toimistot
 • Suomen edustustot ulkomailla
 • Kulttuuri- ja tiedeinstituutit
 • Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteet ulkomailla
 • Suomi-kodit
 • Ulkosuomalaiset lehdet ja The Finnish American Heritage Center
 • Kehitysyhteistyötä tekevät organisaatiot ulkomailla
 • Tekes (ei vahvistettu) sekä
 • Maaohjelmien erityisosaamisalojen paikkoja

Näiden harjoittelupaikkojen sijaintimaa, työtehtävät sekä CIMOn apuraha on etukäteen määritelty.

MAST-harjoittelu USAssa

MAST-ohjelmaan on jatkuva hakuaika. MAST tarjoaa harjoittelupaikkoja maa-, metsä- ja puutarhatalouden alalla sekä kalastuksen parissa ko. alojen korkeakouluopiskelijoille.

Itse hankitut harjoittelupaikat

CIMO ei myönnä apurahoja itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin. CIMOsta voi kuitenkin saada apua työluvan hankintaan, jos itse hankittu harjoittelupaikka on Kanadassa.