Instagram #cimoharjoittelu

Katso myös

Työskentely asiantuntijana YK:ssa ja EU:ssa

Muualla CIMOn palveluissa

Maailmalle.net

Muualla verkossa

erasmusintern.org
Erasmus-harjoittelupaikkoja

UNjobfinder
Työ- ja harjoittelupaikkoja YK:ssa ja muissa kansainvälisissä organisaatioissa

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Töihin CERNiin ja ESOon
Tietoa CERNin (European Organisation for Nuclear Research) ja ESOn (Euroopan eteläinen observatorio) tarjoamista työ- tai harjoittelupaikoista

Työharjoittelu
Euroopan nuorisoportaalissa harjoittelupaikkoja EU:n alaisissa järjestöissä

Pietari kokosi yhteen suomalaisyrittäjät ja opiskelijat
Kauppapolitiikka 7.3.2013

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Kuva: Satu Haavisto

Kansainvälinen harjoittelu opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat CIMOn kautta

 • hakea ulkomaille työharjoitteluun
 • saada apua työluvan hankintaan (Kanada, USA)

Harjoittelun on tarkoitus tukea opintoja ja lisätä ammattitaitoa. Harjoittelu voi kestää muutamasta kuukaudesta 1,5 vuoteen.

Kuka voi hakea?

CIMOn kautta haettavat harjoittelupaikat on tarkoitettu

 • 18 vuotta täyttäneille suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville, jotka
 • opiskelevat päätoimisesti yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa Suomessa tai ulkomailla tai
 • ovat vastavalmistuneita: valmistumisesta on saanut kulua korkeintaan yksi vuosi, kun harjoittelu alkaa.

Harjoitteluun ei voi valita ulkomaan kansalaista, jonka Suomessa olemisen pääasiallinen tarkoitus on opiskelu.

Maaohjelmien haussa on satunnaisesti paikkoja myös ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville.

Harjoitteluun valittu saa CIMOn apurahan. Sen voi saada vain kerran. Poikkeuksena on harjoittelu Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä. CIMOn apurahaa ja omasta oppilaitoksesta haettavaa Erasmus-tukea ei voi saada samalle harjoittelujaksolle.

Viisumisäännöksistä, työlupaehdoista ja CIMOn apurahasäännöksistä johtuen joissakin paikoissa on myös yläikäraja tai muita rajoituksia esimerkiksi kielitaidon ja kansalaisuuden suhteen. Katso tarkemmat kriteerit kunkin ohjelman sivulta. Tutustu sekä maaohjelmien että organisaatio-ohjelmien Hakijalle-sivuihin.

CIMOn harjoitteluhaut syksyllä 2015

Maaohjelmien erityisosaamisalojen sekä organisaatio-ohjelmien hakukierrokset järjestetään samaan aikaan syyskuussa 2015. Voit osallistua vain toiseen näistä hakukierroksista.

Maaohjelmien erityisosaamisalat 15.-29.9.2015

Haussa on eri alojen harjoittelupaikkoja EU:n ulkopuolisissa maissa. Sijaintimaa, työtehtävät sekä CIMOn apuraha on etukäteen määritelty. Tiedot julkaistaan haun alkaessa.

Organisaatio-ohjelmat 15.-29.9.2015

Haussa on eri alojen paikkoja

 • suomalaisorganisaatioissa ulkomailla,
 • Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä ulkomailla,
 • ulkosuomalaistoiminnassa sekä
 • kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ulkomailla.

Näiden harjoittelupaikkojen sijaintimaa, työtehtävät sekä CIMOn apuraha on etukäteen määritelty. Tiedot julkaistaan haun alkaessa.

CIMOn harjoitteluhaut 2016

Vuoden 2016 hakukierrosten tarkat ajankohdat ilmoitetaan viimeistään joulukuussa 2015. Hakuajat ajoittuvat helmikuulle ja syyskuulle ja niiden pituus on 2 viikkoa.

Maaohjelmat helmikuussa 2016

Haussa on eri alojen harjoittelupaikkoja EU:n ulkopuolisissa maissa. CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät jatkoon valituille hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja, joten paikoista ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja kuvauksia.

Organisaatio-ohjelmat helmikuussa ja syyskuussa 2016

Haussa on eri alojen paikkoja

 • suomalaisorganisaatioissa ulkomailla,
 • Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä ulkomailla,
 • ulkosuomalaistoiminnassa sekä
 • kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ulkomailla.

Näiden harjoittelupaikkojen sijaintimaa, työtehtävät sekä CIMOn apuraha on etukäteen määritelty.

MAST-harjoittelu USAssa

MAST-ohjelmaan on jatkuva hakuaika. MAST tarjoaa harjoittelupaikkoja maa-, metsä- ja puutarhatalouden alalla sekä kalastuksen parissa.

Itse hankitut harjoittelupaikat

CIMO ei myönnä apurahoja itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin. CIMOsta voi kuitenkin saada apua työluvan hankintaan, jos itse hankittu harjoittelupaikka on Yhdysvalloissa tai Kanadassa.