Katso myös

IAESTE jatkuva haku

Työskentely asiantuntijana YK:ssa ja EU:ssa

Muualla CIMOn palveluissa

Maailmalle.net

Muualla verkossa

Pietari kokosi yhteen suomalaisyrittäjät ja opiskelijat
Kauppapolitiikka 7.3.2013

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Töihin CERNiin ja ESOon
Tietoa CERNin (European Organisation for Nuclear Research) ja ESOn (Euroopan eteläinen observatorio) tarjoamista työ- tai harjoittelupaikoista

Työharjoittelu
Euroopan nuorisoportaalissa harjoittelupaikkoja EU:n alaisissa järjestöissä

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Kuva: Satu Haavisto

Kansainvälinen harjoittelu opiskelijoille ja vastavalmistuneille

Opiskelijat ja vastavalmistuneet voivat CIMOn kautta

 • hakea ulkomaille työharjoitteluun
 • saada apua työluvan hankintaan (Kanada, USA)

Harjoittelun on tarkoitus tukea opintoja ja lisätä ammattitaitoa. Harjoittelu voi kestää muutamasta kuukaudesta 1,5 vuoteen. Siitä maksetaan alalle tyypillistä harjoittelijan palkkaa tai CIMOn apurahaa, jonka voi saada vain kerran. Poikkeuksena on harjoittelu Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä. CIMOn apurahaa ja omasta oppilaitoksesta haettavaa Erasmus-tukea ei voi saada samalle harjoittelujaksolle.

Kuka voi hakea?

CIMOn kautta haettavat harjoittelupaikat on tarkoitettu

 • 18 vuotta täyttäneille,
 • päätoimisesti yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa opiskeleville tai
 • vastavalmistuneille: valmistumisesta on saanut kulua korkeintaan yksi vuosi, kun harjoittelu alkaa.

Maaohjelmien haussa on satunnaisesti paikkoja myös ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleville.

Viisumisäännöksistä, työlupaehdoista ja CIMOn apurahasäännöksistä johtuen joissakin paikoissa on myös yläikäraja tai muita rajoituksia esimerkiksi kansalaisuuden suhteen.

CIMOn neljä harjoitteluhakua

1. haku: Maaohjelmat 3.-14.2.2014

Haussa on eri alojen harjoittelupaikkoja EU:n ulkopuolisissa maissa. CIMOn ulkomaiset yhteistyöorganisaatiot etsivät jatkoon valituille hakijoille sopivia harjoittelupaikkoja, joten paikoista ei ole etukäteen saatavissa tarkkoja kuvauksia.

2. haku: IAESTE-ohjelma 3.-14.2.2014
Haussa on

 • etupäässä tekniikan alan paikkoja, sekä muutamia paikkoja
 • kauppatieteilijöille
 • luonnontieteilijöille ja
 • saksanopiskelijoille.

Näiden harjoittelupaikkojen sijaintimaa, työtehtävät ja palkka on etukäteen määritelty.

3. haku: Organisaatio-ohjelmat 24.2.-10.3.2014
Haussa on eri alojen paikkoja

 • suomalaisorganisaatioissa ulkomailla,
 • Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä ulkomailla,
 • ulkosuomalaistoiminnassa sekä
 • kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ulkomailla.

Näiden harjoittelupaikkojen sijaintimaa, työtehtävät sekä CIMOn apuraha on etukäteen määritelty.

4. haku: Organisaatio-ohjelmat 16.-30.9.2014
Haussa on eri alojen paikkoja

 • suomalaisorganisaatioissa ulkomailla,
 • Suomen kielen ja kulttuurin opetuspisteissä ulkomailla,
 • ulkosuomalaistoiminnassa sekä
 • kehitysyhteistyötä tekevissä organisaatioissa ulkomailla.

Näiden harjoittelupaikkojen sijaintimaa, työtehtävät sekä CIMOn apuraha on etukäteen määritelty.

MAST-harjoittelu USAssa

MAST-ohjelmaan on jatkuva hakuaika. Hakuohjeet ja -lomakkeet saa CIMOsta. MAST tarjoaa harjoittelupaikkoja maa-, metsä- ja puutarhatalouden alalla sekä kalastuksen parissa. Lisätietoja Ulla Härmä

Itse hankitut harjoittelupaikat

CIMO ei myönnä apurahoja itse hankittuihin harjoittelupaikkoihin. CIMOsta voi kuitenkin saada apua työluvan hankintaan, jos itse hankittu harjoittelupaikka on Yhdysvalloissa tai Kanadassa.