Information om tjänsten cimo.fi

Cimo.fi är en webbplats som produceras och administreras av CIMO. Tjänsten öppnades förnyad i november 2010.

Cimo.fi innehåller information för experter som arbetar med internationalisering om programmen och tjänsterna som CIMO administrerar. Cimo.fi är avsedd för experter som arbetar med internationalisering av utbildning, arbetsliv, kultur och ungdomar.

Redaktion

Tjänstens redaktion består av:

  • Heli Salonen (huvudredaktör)
  • Tiina Lehmusvaara (biträdande huvudredaktör)

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)cimo.fi

Webbplatsens finansiering

CIMO och Europeiska kommissionen. Kommissionen ansvarar inte för webbplatsens innehåll.

Tekniskt och grafiskt genomförande

Innofactor

Upphovsrätt

Upphovsrätten till materialet som publiceras på webbplatsen cimo.fi innehas enligt upphovsrättslagen (404/1961) och senare ändringar i den av CIMO eller annan informationsproducent som anges i samband med dokumentet.

För användning av materialet, kontakta CIMO på adressen webmaster(at)cimo.fi eller webbtjänstens huvudredaktör.

Fotografiernas copyright: CIMO eller fotograf som nämnd under bilden.

Förstasidans bildkarusell 11/2016: Farfar och sonson, bild: Nathan Anderson | Unsplash. Kompass, bild: Garret Sears | Unsplash. Rödhårig flicka, bild: Elena Saharova | Unsplash.

CIMOs ambition är att informationen på webbplatsen cimo.fi ska vara aktuell. CIMO ansvarar dock inte för direkta eller indirekta skador som eventuella fel i innehållet har orsakat.

CIMO bär inte heller ansvar för externt material till vilket det finns länkar på webbplatsen.

CIMO ansvarar inte heller för skador orsakade av avbrott i datanät eller andra tekniska störningar.

Cookies och hantering av personaluppgifter

Användningen av webbplatsen följs för att universitetet ska kunna förbättra tjänsterna. För uppföljningen används kakor (cookies). Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera användaren. Cookies innebär ingen datasäkerhetsrisk och de kan inte sprida virus eller sabotageprogram. När du besöker sidorna godkänner du användningen av cookies.

Hanteringen av personuppgifter följer personuppgiftslagen (523/1999) och annan lagstiftning i tillämpliga delar. För insamlingen av personuppgifter redogörs närmare i registerbeskrivningen (på finska). Registerbeskrivningar för andra register som innehåller personuppgifter finns i anslutning till respektive webbtjänst eller webbsida.

Feedback

Kommentarer om vår webbplats kan skickas per e-post till adressen webmaster(at)cimo.fi.

© CIMO 2016