Faktaa Express 2/2014: Mitä tilastot kertovat oppilaitoksissa työskentelevien ulkomaanjaksoista?

Opettajien ja muun henkilöstön liikkuvuus ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa 2013.

CIMOn ja OKM:n keräämien tilastojen analysointia tiiviissä muodossa. Tilastot koskevat ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen henkilöstön líikkuvuutta Suomesta lähtevien ja Suomeen tulevien osalta.

6 s.

Julkaisusarja: Faktaa Express

Julkaisun numero: 2/2014

ISSN: 2242-296X (pdf)

ISBN: 978-951-805-606-8 (pdf)

Julkaisutyyppi:
Tutkimukset ja selvitykset

Julkaisu:
Faktaa Express 2/2014: Mitä tilastot kertovat oppilaitoksessa työskentelevien ulkomaanjaksoista? (pdf)