Ammattioppilaitosten henkilöstön ulkomaanjaksojen ja muun kansainvälisen toiminnan organisaatiotason vaikutukset

Selvityshankkeessa tarkastellaan ammattioppilaitosten henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittymistä ja kertyneen osaamisen vaikutuksia oppilaitoksen toimintaan. Kohderyhmänä ovat ammattioppilaitosten kansainväliseen toimintaan osallistuvat opettajat, oppilaitosten johto, kansainvälisyysvastaavat sekä muu henkilöstö.

Selvityksen aineistona ovat otokseen valikoituneiden 10 oppilaitoksen henkilöstön haastattelut, jotka tehdään syksyn 2017 aikana.

Selvityksessä haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat kansainvälisestä toiminnasta kertyneet suorat tuotokset/hyödyt oppilaitokselle?
  • Millaisia muutoksia on tapahtunut henkilötasolla ja miten muu työyhteisö on siitä hyötynyt?
  • Mitkä ovat tärkeimmät koko oppilaitostason vaikutukset?
  • Onko kansainvälisestä toiminnasta saatu uusia oivalluksia, työtapoja tai uutta osaamista?
  • Siirtyvätkö mainitut hyödyt myös käytäntöön?

Selvityshanke valmistuu kevään 2018 aikana ja tuloksia julkaistaan syksyllä.

Lisätietoja

Siru Korkala, puh.029 533 8610, siru.korkala[at]oph.fi