Utbildningsstyrelsens faktureringsadress

Vårt faktureringsadress ändrades i början av 2017

CIMO och den nuvarande Utbildningsstyrelsen slås samman i början av år 2017 till ett nytt ämbetsverk, vars namn är Utbildningsstyrelsen.

På grund av detta våra uppgifter ändras den 2.1.2017:

  • Nätfakturaadress (EDI-kod): 003727697901
  • Nätfakturaadress (EDI-kod) för stipendier: 00372 769 79014
  • FO-nummer: 2769790-1
  • Mervärdesskattenummer:FI27697901
  • Nätfakturaoperatör: OpusCapita Group Oy
    • operatörskod: 003710948874