Utbildningsstyrelsens faktureringsadress

Nätfakturaadress (EDI-kod): 003727697901
och för stipendier: 00372 769 79014
FO-nummer: 2769790-1
Mervärdesskattenummer:FI27697901
Nätfakturaoperatör: OpusCapita Group Oy operatörskod: E204503