CIMOs e-postlistor

Beskrivning av listorna

CIMO har cirka 50 e-postlistor avsedda för kommunikation med samarbetspartner. Listorna omfattar totalt cirka 9 600 adresser.

Vissa av listorna är slutna, exempelvis listorna avsedda för distribution av pressmeddelanden eller för information till deltagare på en viss konferens, andra kan vem som helst med intresse för ämnet gå med på. Nedan finns beskrivningar av de största listorna.

Om du vill gå med på någon av listorna nedan, kan du skicka ett meddelande till adressen listmaster(at)cimo.fi.

Du ska tala om vilken lista du vill gå med på, ange din e-postadress och en kort motivering till varför du vill gå med på listan.

Om en specifik person anges som administratör för listan i beskrivningen nedan, kan begäran om att gå med skickas direkt till honom eller henne. E-postadresserna blidas enligt modellen fornamn.tillnamn@oph.fi (ä och å => a, ö => o).

De största listorna med beskrivning

aili
Beskrivning: Diskussions- och informationsforum för personer som arbetar med internationalisering inom vuxenutbildningen. Avsedd speciellt för information om Erasmus+ för vuxenutbildning och Nordplus Voksen.
Administratör: Päivi Korkea-aho
Medlemsantal: ca 860

cami
Beskrivning: Via listan Cami förmedlas aktuell information om internationaliseringsmöjligheter inom yrkesutbildningen. De som finns på Cami får samma publikationer som medlemmarna på listan Cami-julkaisut. Dessutom skickas partnersökningar och information om ansökningsomgångarna ut på listan.
Administratör: Mirja Fagerholm
Medlemsantal: 700

comenius
Beskrivning: Diskussions- och informationsforum för dem som ansvarar för internationaliseringsfrågor vid skolor, speciellt om frågor inom Erasmus+ för allmänbildande utbildning och Nordplus programmen.
Administratör: Leena Högdahl
Medlemsantal: 830

EDUFI_HigherEd
Beskrivning: Listan är avsedd för personer som arbetar med internationalisering av högskoleutbildningen. Utbildningsstyrelsen använder denna lista för att informera om program, evenemang och annan verksamhet.
Administratör: Heli Tiilikainen

EDUFI_ErasmusPlus_HigherEd
Beskrivning: ErasmusPlus-listan är avsedd för personer som arbetar med administration av Erasmus+ -mobilitet vid högskolorna. Listan ger information om aktuella frågor som gäller administration av europeisk och global mobilitet Erasmus+ och personer som arbetar såväl inom högskolornas centralförvaltning som på institutions- och utbildningsprogramnivå kan gå med.
Administratör: Heli Tiilikainen

ennetti
Beskrivning: Diskussions- och informationsforum för personer som arbetar med ungdomar.
Administratör: Mauri Uusilehto
Medlemsantal: ca 290

harnet
Beskrivning: Informationsforum för kontaktpersoner för internationell praktik vid läroinrättningar, TE-centralerna och arbetsförvaltningen.
Administratör: Niina Juuti
Medlemsantal: ca 215

kansalaisnet
Beskrivning: Informationsforum för intresserade av EU-programmet Ett Europa för medborgarna
Administratör: Mauri Uusilehto
Medlemsantal: ca 260

kvmarkkinointi
Beskrivning: Diskussions- och informationsforum för personer som arbetar med högskolornas internationell marknadsföring.
Administratör: Jens Närger
Medlemmar: ca 185

Kreativa Europa / Kultur
Beskrivning: Sändlista för EU-programmet Kreativa Europa / Kultur nyhetsbrevets beställare.
Administratör: Riikka Koivula
Medlemsantal: ca 1530

nordplus-list
Beskrivning: nordplus-list är avsedd för dem som jobbar med programmet Nordplus Högre utbildning i Finland.
Administratör: Kristina Savikurki
Medlemsantal: ca 255

suomi-alumnit
Beskrivning: Aktuell information om Finland, finska språket och Finlands kultur för utexaminerade från utländska universitet, som har studerat finska.
Administratör: Leena Kärnä
Medlemsantal: ca 470

ukanet
Beskrivning: Diskussions- och informationsforum för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet. Begränsad bara till de ovan nämnda.
Administratör: Jenni Mäkitalo
Medlemsantal: ca 195