medialle_aloitussivu_480x262px.jpg

Bild: Merja Hannikainen

Till medierna

Service för medier på vardagar klo 9-16

 • tfn 0295 331 703, media(at)oph.fi

Mediakontaktpersoner i Utbildningsstyrelsen internationaliseringstjänster

Telefonväxel: 0295 331 000

E-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Övergripande samordning av internationella ärenden

 • undervisningsråd Juha Ketolainen

Koordinering av programmet Erasmus+ i Finland

 • undervisningsråd Mikko Nupponen

Internationaliseringstjänster för allmänbildande utbildning och vuxenutbildning

 • enhetschef, undervisningsråd Nina Rekola

Internationaliseringstjänster för yrkesutbildning

 • enhetschef, undervisningsråd Mika Saarinen

Internationellt högskolesamarbete

 • enhetschef, undervisningsråd Maija Airas

Internationaliseringstjänster för högskolestudier

 • enhetschef, undervisningsråd Riikka Koivusalo

Internationaliseringstjänster för ungdom, kultur och idrott

 • enhetschef, undervisningsråd Irmeli Karhio

Stöd för internationalisering

 • enhetschef, undervisningsråd Hanna Boman

Satistik

 • högskoleutbildningen: Irma Garam
 • yrkesutbildning, allmänbildande utbildning och vuxenutbildning samt ungdomsverksamhet: Siru Korkala

Kommunikation

 • kommunikationschef Marjo Somari