Söker du information om dina möjligheter att studera utomlands?

Våra rådgivningstjänster hjälper dig att kartlägga dina internationaliseringsmöjligheter och att söka mer information i olika källor.

Läs mer om våra rådgivningstjänster

haka6.jpg

Kontakta oss

Postadress:
Utbildningsstyrelsen
PB 380,
FI-00531 Helsingfors, Finland

Telefon: 0295 331 000, (+358 9 295 331 000)

E-postadressen till registraturen: kirjaamo(at)oph.fi

Personalens e-postadresser: fornamn.efternamn(at)oph.fi (å=a, ä=a, ö=o). -Kontaktinformationen finns i vårt elektroniska telefonkatalog.

Mediakontaktpersoner::Till medierna

Rdgivningstjänster hjälper dig att kartlägga dina internationaliseringsmöjligheter.

Har du frågor om internationella program kontakta gärna enhetensom är ansvarig för programmet. Du kan kontakta de respektive sakkunniga per telefon eller per e-post. Några program har också en egen rådgivningsnummer eller -e-postadress:

Yrkesutbildning:

 • Erasmus+ för yrkesutbildning: leonardo(at)oph.fi

Högskolesamarbete:

 • Erasmus+ för högre utbildning: erasmus(at)ophi
 • Asia-program: aasia(at)ophi
 • Eritrea-program: eritrea(at)oph.fi
 • FIRST: first(at)oph.fi
 • HEI ICI: heiici(at)oph.fi
 • Nordplus Högre Utbildning, nordplus(at)oph.fi
 • Scholar Rescue Fund: srf(at)oph.fi

Allmänbbildande och vuxenutbildning:

 • Erasmus+ för allmänbildande utbildning: comenius(at)cimo.fi, rådgivningstelefon: 0295 338 652
 • Erasmus+ för vuxenutbildning: grundtvig(at)cimo.fi, EPALE: epale(at)oph.fi
 • Nordplus Junior, Vuxen, Horisontal ja Nårdiska Språk, nordplus(at)oph.fi

Ungdom,kultur och motion- och idrottsområde:

 • Erasmus+ för ungdomssektorn: nuoriso(at)oph.fi
 • Kreativ Europa: kulttuuri(at)oph.fi

Internationell praktik, fortsatta studier samt finska språket och Finlands kultur

Besöksadress: Hagnäskajen 6
(ämbetsverks öppettider 8.00-16.15)
Besök enligt överenskommelse.

FO-nummer: 2481784-0

Google Maps -bilden av Hagnäskajen

Utbildningsstyrelsen på kartan

CIMOs läge på kartan


Visa en större karta