Kuva: Satu Haavisto

Korkeakoulujen SIMHE-palvelut

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiä ratkotaan erityisesti maahanmuuton vastuukorkeakouluissa, joiden työ on opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland, SIMHE). Pilottivaiheessa 2016 ensimmäiset vastuukorkeakoulut olivat Jyväskylän yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Vuonna 2017 mukaan liittyi neljä uutta korkeakoulua: Helsingin yliopisto, Karelia ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto.

Tavoitteena on sujuvoittaa korkeasti koulutettujen, eri statuksilla olevien maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (AHOT) sekä korkeakoulutukseen ohjautumista kansallisella ja alueellisella tasolla. Tarkoituksena on varmistaa, että Suomeen saapuvien korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien aiemmat opinnot ja tutkinnot tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin kansallisten käytäntöjen mukaisesti mahdollisimman nopeasti, jotta henkilöt löytävät oikeille koulutus- ja urapoluille.

Lue lisää Opetus-ja kulttuuriministeriön sivuilta

Vastuukorkeakoulut

Helsingin yliopisto

Neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyviin työelämän kysymyksiin. Palvelu on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat ohjausta ja neuvontaa tarkoituksenmukaisille korkeakoulutus- ja urapoluille pääsemiseksi. Neuvontaa annetaan sähköpostitse sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Lue lisää Helsingin yliopiston sivuilta

Jyväskylän yliopisto

Henkilökohtaista ohjausta kasvokkain ja videoneuvottelujen välityksellä eri puolilla Suomea asuville korkeakoulukelpoisille ja korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Ohjauskeskustelussa lähtökohtana ovat henkilön oma koulutustausta, koulutukselliset ja ammatilliset intressit Suomessa sekä kielitaitoon liittyvät kysymykset. Neuvontaa järjestetään myös pienryhmille ja kaikille kiinnostuneille avoimina opintoinfoina. SIMHE-JYU tekee Keski-Suomen alueella tiivistä verkostoyhteistyötä korkeakoulutusneuvonnassa Kotona Jyväskylässä –hankkeen, ammattikorkeakoulujen sekä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Toiminnoissa painottuu myös opiskeluhakujen prosessien kehittäminen.

Lue lisää Jyväskylän yliopiston sivuilta

Karelia-ammattikorkeakoulu

SIMHE-Karelia ohjauspalvelut tuottavat ohjauksen ja osaamisen tunnistamisen palveluja maahanmuuttajille tavoitteenaan koulutuspolkujen, työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen. Toimintaan kytkeytyy maahanmuuttajatyön tutkimuksellinen kehittäminen sekä systemaattinen hankkeistaminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. SIMHE-Karelia palvelee koko Itä-Suomen alueella olevia maahanmuuttajia.

Lue lisää Karelia-ammattikorkeakoulun sivuilta

Metropolia ammattikorkeakoulu

Metropolian SIMHE-palvelukeskuksessa ohjataan korkeakouluopintoja tai korkeakoulututkinnon omaavia turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia löytämään kunkin osaamistaustaan sopivin koulutus- ja urapolku. SIMHE-Metropolian palvelukonsepti maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille sisältää osaamisen tunnistamisen palveluiden lisäksi ohjauspalvelut.

Lue lisää Metropolian sivuilta

Oulun ammattikorkeakoulu

SIMHE-Oamk palvelee koko Pohjois-Suomen alueella olevia maahanmuuttajia. SIMHE-Oamkin työntekijät tarjoavat ohjausta korkeakouluopiskelusta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Ohjauspalvelut sisältävät tiedotusta suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä ja mahdollisuudesta hakeutua korkeakouluopintoihin joko tutkinto-opiskelijaksi tai täydentämään opintoja. Lisäksi tarjotaan tukea osaamisen tunnistamisen käytänteissä sekä ohjausta urasuunnitteluun ja lisäkouluttautumiseen niille maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja. Toiminta tapahtuu tiiviissä yhteistyössä muiden Pohjois-Suomen alueen maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistävien toimijoiden verkostossa sekä alueen muiden korkeakoulujen kanssa.

Ohjauspyynnöt: simhe(a)oamk.fi
Lisätietoja: Katri Kosonen, s-posti: katri.kosonen(a)oamk.fi, puh +358 40 1415374

Turun yliopisto

Neuvontaa ja ohjausta maahanmuuttajien korkeakoulutukseen ja siihen liittyvissä työelämän kysymyksissä. Palvelu on suunnattu kaikille, jotka kaipaavat ohjausta ja neuvontaa tarkoituksenmukaisille korkeakoulutus- ja urapoluille pääsemiseksi. Neuvontaa annetaan sähköpostitse sekä henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Lue lisää Turun yliopiston sivuilta