Eritrean auringon alla

Asmaran keskustan kahvilassa tunnelma on leppoisa. Aurinko siivilöityy tomuisen ikkunan takaa ja kahvi on erinomaista. Takana on viikon rupeama vierailuja korkeakouluissa ympäri Eritreaa.

Eritrea on yksi maailman köyhimmistä maista, ja se on ollut kansainväliseltä asemaltaan eristetty ja sulkeutunut. Suomalaisilla on kuitenkin viimevuosina ollut ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua Eritrean korkeakoulutuksen kehittämiseen.

Eritrean korkeakoulutuksen haasteet ovat moninaiset: maassa ei ole tällä hetkellä lainkaan tohtoriohjelmia ja maisteriohjelmatkin ovat suhteellisen harvassa. Korkeakouluissa kaivataan kipeästi uusia ohjelmia ja koulutettua henkilökuntaa, joiden varaan korkeakoulutuksen tarjonta ja laatu voisivat kestävällä tavalla nojata tulevaisuudessa. Lisäksi internetin heikko toimivuus, sähkökatkot, opetusmateriaalin ja laitteiston ikääntyminen tai puute asettavat turhauttavia käytännön esteitä koulutuksen kehittämiselle. Juuri näihin puutteisiin suomalais-eritrealaiset hankkeet hakevat ratkaisuja.

Hankkeet ovat osa ulkoministeriön rahoittamaa Eritrea HEI ICI -ohjelmaa, jota Opetushallituksen kansainvälistymispalveluissa hallinnoimme.

Meneillään on viisi suomalaisten koordinoimaa hanketta, joissa kehitetään Eritrean opettajankoulutuksen laatua, luodaan maahan geoinformatiikan maisteriohjelma, tehostetaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöä ja parannetaan verkkoyhteyksiä, tuetaan ruokaturvaa maa- ja metsätieteiden opetusta kehittämällä ja digitalisoidaan suurimman korkeakoulun yliopistokirjastoa.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa opetusohjelmien päivittämistä, korkeakouluhenkilöstön kouluttamista sekä uusien laitteiden ja kalusteiden hankkimista korkeakouluille.

Seuraamme hankkeiden edistymistä vierailemalla paikan päällä säännöllisesti. Paikallisilla akateemikoilla ja korkeakoulujärjestelmän johdolla on selkeä näkemys korkeakoulutuksen kehittämisen suunnasta, ja tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään uutterasti töitä. Kehitysyhteistyössä niin usein peräänkuulutettu paikallinen omistajuus näyttäytyykin Eritreassa poikkeuksellisen vahvana.

Ilmapiiri on sitoutunut ja päättäväinen. Hankkeissa toimivat suomalaiset ja eritrealaiset muodostavat tiiviin yhteisön, jonka joukossa vallitsevan keskinäisen luottamuksen ja ystävyyden voi aistia.

Myös paljon muuta positiivista on nähtävissä: Korkeakoulutusta halutaan tarjota eri puolilla maata, ja järjestelmä onkin hajautettu käsittämään pääkaupungin lisäksi useampia paikkakuntia. Vastaperustetuilla kampuksilla on uutuuttaan hohtavia rakennuksia. Opiskelijoiden määrä on uudistuksen myötä kasvanut ja opetus on maksutonta korkeakoulutasoa myöten. Noin neljäsosa opiskelijoista on naisia.

Hankkeisiin osallistuvan henkilökunnan lisäksi olemme tavanneet myös kursseille osallistuvia eritrealaisia opiskelijoita, joilla on vahva tahto ja näkemys oman tulevaisuuden rakentamisesta koulutuksen avulla – kuten keillä tahansa nuorilla.

Eritrea on maa, josta lähtee joukoittain nuoria pakolaisina Eurooppaan. Korkeakoulutuksen kehittäminen kansainvälisessä yhteistyössä on osaltaan luomassa tulevaisuuden perspektiiviä maan nuorille ja vaikuttamassa pakolaisuuden perimmäisiin syihin. Korkeakoulujen välisen yhteistyön on tärkeää jatkua myös poliittisesti ristiriitaisissa tilanteissa. Suomen esimerkin innoittamana myös muut maat ovat vähitellen avaamassa yhteyksiä Eritreaan.

Toivottavasti tulevaisuus on valoisa Eritrean auringon alla.

Sini Piippo

Kirjoittaja toimii ohjelma-asiantuntijana Opetushallituksen korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikössä ja edistää työssään yhteyksiä erityisesti Euroopan ulkopuolisiin maihin.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Nimi:   
Kommentti:   
Varmistus: Paljonko on kolme plus kolme?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.