Kuva: Daria Nepriakhina / Stocksnap

Kansainvälisyyttä kaikille!

Väitän, että nykyään myös Suomessa kaikki tarvitsevat kansainvälistä osaamista. Trukkiasentaja voi joutua etsimään varaosia ulkomaisesta verkkokaupasta ja neuvottelemaan hankinnoista vieraalla kielellä. Vielä enemmän kansainvälistä osaamista tarvitaan, kun Suomesta halutaan myydä tuotteita tai palveluja ulkomaille.

Väitän myös, että kansainvälisyys on jo täällä — meissä, meidän kulttuurissamme ja yhteiskunnassamme. Meidän tarvitsee vain huomata ja ymmärtää, mitä hyötyä kansainvälisyydestä voi olla.

Kansainvälistä osaamista ei siis tarvitse hakea ulkomailta. Sitä voi hankkia myös kotimaassa niin opintojen kuin vapaa-ajan harrastustoiminnankin kautta. Lisäksi Internetin tarjoamat mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

Myös käsitys kansainvälisen osaamisen eri ulottuvuuksista on laajentunut. Kielitaidon ja kulttuuritietouden lisäksi kansainvälinen osaaminen kattaa piilossa olevia osaamisalueita kuten uteliaisuus, sitkeys ja tehokkuus — ominaisuuksia, joita työnantajat globaalissa maailmassa arvostavat. Näin todettiin CIMOn ja Demos Helsingin Piilotettu osaaminen -selvityksessä vuonna 2013.

Mikä on oppilaitosten rooli tässä tilanteessa — voivatko ne edistää kansainvälisyyden tasa-arvoisuutta? Samana vuonna valmistuneessa CIMOn toisessa selvityksessä aihetta tarkasteltiin liikkuvuuden kannalta. Johtopäätöksenä oli, että liikkuvuuslukujen kasvusta huolimatta vaihtoihin osallistumisessa oli eroja sukupuolten, alueiden tai sosioekonomisten taustojen välillä.

Liikkuvuuden tasa-arvon edistämiseksi on tehty töitä oppilaitoksissa, mutta tilastojen perusteella naiset ja eteläsuomalaiset opiskelijat lähtevät edelleen vaihtoon muita innokkaammin.

Tasa-arvon näkökulmasta liikkuvuus ei kuitenkaan riitä, sillä joka tapauksessa vain osa oppilaista ja opiskelijoista lähtee vaihtoon.

Nopeasti lisääntynyt maahanmuutto haastaa sekä suomalaisten kansainvälistymistaidot että oppilaitosten vastaanottokyvyn ja kotouttamiskeinot: etenkin toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin on tulossa suuri määrä ulkomaisia opiskelijoita eri puolille Suomea.

Miten siis tarjota tarvittavaa kansainvälistä osaamista aidosti kaikille oppilaille ja opiskelijoille? Tämä teema on yksi CIMOn toiminnan tämän vuoden painopisteistä: haluamme tehdä kansainvälisyydestä entistä tasa-arvoisempaa. Tällöin puhumme liikkuvuuden ohella myös asenteista ja erilaisista kotikansainvälistymisen mahdollisuuksista. Kotikansainvälisyyttä voi olla myös yhteinen tekeminen paikallisten maahanmuuttajien kanssa.

Lisäksi CIMOssa aiotaan koota ja levittää oppilaitosten käyttöön hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja kansainvälisyyden tasa-arvon edistämiseksi. Tavoitteena on myös vaikuttaa nuorten asenteisiin ja lisätä heidän tietoisuuttaan kansainvälisen osaamisen hyödyllisyydestä. Kansainvälisyyttä kaikille!

Katso myös

CIMOn selvityshankkeiden tuloksia:

Kansainvälisyysmahdollisuuksien tasa-arvo koulutuksessa

Piilotettu osaaminen

Anne Siltala

Kirjoittaja työskentelee CIMOssa Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vastaavana asiantuntijana. Hän toivoo, että kansainvälistyminen kuuluu kaikille. Samanaikaisesti on tärkeää pitää huolta myös suomen ja muiden pienten kielten asemasta Euroopassa.

Kommentit (2)

21.3.2016 13:49  Moi  
Minua kiinnostaa vahvistaa Englanninkieltä, miten kannattaa tehdä, mistä hakea
22.3.2016 13:43  Tiina Lehmusvaara  
Aloita vaikka Maailmalle.net-palvelusta: http://www.maailmalle.net/opiskelu/lyhytaikainen_opiskelu/kielikurssit.

Lisätietoa voit kysellä CIMOn neuvontapalveluista, täältä löydät yhteystiedot: http://www.maailmalle.net/tietoa_ja_neuvontaa/cimon_neuvontapalvelut.

Lisää kommentti

Nimi:   
Kommentti:   
Varmistus: Paljonko on kaksi miinus kaksi?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.