Blogikirjoittajien esittely

Vieralijat

Omat

Maija Airas

seuraa kansainvälistymistä näköalapaikalta Opetushallituksen korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksiköstä ja kohtaa monikulttuurisen Suomen päivittäin kotikulmillaan Vuosaaressa.

Irma Garam

työskentelee vastaavana asiantuntijana Opetushallituksen kansainvälistymisen neuvontapalvelut -yksikössä. Hän harrastaa tilastojen ja tutkimusten lähilukua ja on kiinnostunut siitä, mitä ihmiset keskiarvojen takana oikeasti ajattelevat ja tekevät.

Anne Hämäläinen

Anne Hämäläinen

työskentelee vastaavana asiantuntijana Opetushallituksen korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikössä. Hän on kiinnostunut globaalin vastuun tematiikasta ja uskoo, että tulevaisuudessa kansainvälisyys on entistä näkyvämmin läsnä jokaisen arjessa.

Juha Ketolainen

on Opetushallituksen Korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikön päällikkö, joka on vakuuttunut kansainvälistymisen ja maailmalle avautumisen merkityksestä Suomelle. Hänen ikäpolvelleen merkittävää on ollut Berliinin muurin murtuminen ja mitä kaikkea siitä seurasikaan. Nykyään hän ihmettelee Kiinan muuria ja muita vähän kaukaisempia rakennelmia, haluamatta kuitenkaan unohtaa Pohjolan ja Pietarin pytinkejä.

Siru Korkala

työskentelee vastaavana asiantuntijana petushallituksen kansainvälistymisen neuvontapalvelut -yksikössä. Hän uskoo, että kirjoittamalla voi vaikuttaa ihmisten asenteisiin tai ainakin herättää heissä ajatuksia. Hänen mielestään aito kiinnostus yhteiskunnan eri ilmiöihin tekee elämästä sisällöllisesti rikasta.

Jaana Mutanen

Jaana Mutanen

kehittää kansainvälistä harjoittelua Opetushallituksessa. Hän uskoo, että moniosaaminen ja oma aktiivisuus avaavat tulevaisuuden ovia ja että kiinnostus ammatillisten verkostojen rakentamiseen sekä viestintäosaaminen ovat kansainvälisen työn A ja O. Hänen mielestään työssä EU:n ulkopuolella vaaditaan kielitaitoa, pitkäjänteisyyttä, epävarmuuden sietokykyä, kulttuuriempaattisuutta sekä rohkeutta heittäytyä ammatillisiin seikkailuihin.

Sini Piippo

Sini Piippo

toimii ohjelma-asiantuntijana Opetushallituksen korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut -yksikössä ja edistää työssään yhteyksiä erityisesti Euroopan ulkopuolisiin maihin.

Paavo Pyykkönen

hoitaa EU:n Erasmus+ Youth in Action -ohjelmaa Opetushallituksen oppilaitosten, nuorison ja kulttuurin kansainvälistymispalvelut -yksikössä, eikä jaksa ymmärtää vallalla olevaa erilaisuuden syrjimistä. Hän uskoo uusien kokemusten ja ennakkoluulojen kohtaamisten muuttavaan voimaan ja järkiperäiseen keskusteluun.

Mika Saarinen

edistää ammatillisen koulutuksen kansainvälistymistä Opetushallituksen oppilaitosten, nuorison ja kulttuurin kansainvälistymispalvelut -yksikössä ja elää itse kolmen arkikielen kanssa suomenruotsalaisen, kanadalaisen ja suomalaisen kulttuurin keskellä. Hän uskoo avoimeen, sivistyneeseen ja osaavaan Suomeen, sekä siihen, että kansankodistamme on tulossa maailmankylä, halusimme tai emme.

Anne Siltala

Anne Siltala

työskentelee Opetushallituksen korkeakoulutuksen kansainvälistymispalvelut yksikössä Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vastaavana asiantuntijana. Hän toivoo, että kansainvälistyminen kuuluu kaikille. Samanaikaisesti on tärkeää pitää huolta myös suomen ja muiden pienten kielten asemasta Euroopassa.

Linda Tuominen

työskentelee Opetushallituksessa Maailmalle.net- ja Maatieto.net-verkkopalveluiden toimittajana ja neuvoo asiakkaita kansainvälistymiseen liittyvässä tiedonhankinnassa. Omat kokemukset opiskelusta, harjoittelusta ja vapaaehtoistyöstä ulkomailla ovat olleet Lindalle tärkeitä elämän rakennuspalikoita ja hän haluaa kannustaa kaikkia muitakin tarttumaan tilaisuuteen.

Virve Zenkner

työskentelee Opetushallituksessa viestinnän suunnittelijana. Hän arvostaa kielitaitoa, uteliasta asennetta elämään ja uskoo, että yhdessä voi saavuttaa enemmän kuin yksin.

Vierailijat

Arna Grym

on työskennellyt CIMOssa viestinnän suunnittelijana. Hänen maailmansa on avartunut matkailuharrastuksen myötä, ja hän uskookin, että koulutus ja kultuurien avoin kohtaaminen ovat tie kohti aidosti kansainvälistä, suvaitsevaista ja tasa-arvoista maailmaa. Vapaa-ajalla hän harrastaa matkailusta unelmoimista ja matkabloggaamista; sen minkä media-alan opinnoiltaan ehtii.

Hasan Habib

työskentelee toiminnanjohtajana Turun kaupungin nuorten palvelussa sekä edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kansainvälisyyttä paikallisesti ja kansainvälisesti. Hän uskoo, että ihmisarvo on kaikista tärkein ja moninaisuus on rikkaus. Vuonna 2010 hänet valittiin Vuoden uusturkulaiseksi ja samana vuonna hän sai Suomen leijonan ritarikunnan ritarimerkin.

Miro Hakala

Miro Hakala on entinen pihtiputaalainen, sitemmin helsinkiläistynyt matkailualan kaksoistutkinto-opiskelija, joka on aktiivisesti mukana koulunsa kansainvälisissä projekteissa. Miro oli entisessä CIMOssa TET-harjoittelijana syyslukukaudella 2015 ja on sitemmin kirjoittamalla tämän blogin lisäksi myös Euroopan nuorisoportaaliin.

Mika Hallila

Mika Hallila

on Suomen kirjallisuuden ja kulttuurin vieraileva professori (CIMO) Varsovan yliopistossa. Työssään hän kansainvälistää suomalaista ja suomalaistaa kansainvälistä Suomen kirjallisuuden tutkimusta.

Ari Hannus

toimii kansainvälisyyskoordinaattorina ja erityisopettajana Raahen koulutuskuntayhtymässä.

Hannu Heinilä

työskentelee yliopettajana ja koulutusvastaavana HAMK Mustialan yksikössä. Hän on vastannut yli 20 vuotta oppilaitoksensa kansainvälisistä asioista ja hankkinut omakohtaista kokemusta opettajavaihdosta sekä monien yhteistyöhankkeiden koordinoinnista.

Fatbardhe Hetemaj

on kansainvälisyyden puolesta liputtava Kosovon albaani-suomalainen, joka työskentelee VMP:ssä yhteyspäällikkönä ja haluaa edistää työperäistä maahanmuuttoa. Hän on opiskellut Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa. Fatbardhe sai Vuoden pakolaisnainen -palkinnon vuonna 2009 rasismin vastaisesta työstään.

Isabelle Holm

Isabella Holm

seuraa digitaalisia mediailmiöitä monesta näkökulmasta Osuuskunta Dadamedian perustajajäsenenä, luennoitsijana ja järjestöammattilaisena. Isabella uskoo luovan mutta kriittisen mediatajun tukevan meitä digitaalisen murroksen keskellä.

Tuija Hyvönen

työskentelee kielten ja EU-hankkeiden suunnittelijaopettajana Sastamalan opistossa, jonka opiskelijoista yli puolet on yli 55-vuotiaita. Hyvönen haluaa puhua senioriopiskelun puolesta. Hän on menettänyt sydämensä vapaalle sivistystyölle ja pitää kansainvälisen opistotyön lukemattomat edut kirkkaina mielessään.

Peter Johnson

on Kokkolan sivistysjohtaja, jolla on pitkä kokemus opetusalan asiantuntijatehtävistä. Hän on seurannut globalisaation tuomaa muutosta koulutuksen ja kasvatuksen saralla, ja uskoo maailman muuttumisen tarjoavan mahdollisuuksia oman ajatusmaailman uudistamiseen.

Kari Jukarainen

on seurannut kieltenopetusta Suomen kieltenopettajien liiton SUKOLin puheenjohtan paikalta vuodesta 2008. Omaan arkeen kuuluu myös ruotsin ja saksan opettaminen lukiossa.

Riikka Juntunen

toimii Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n toiminnanjohtajana. Koulutukseltaan Juntunen on liikuntatieteen maisteri. Kiinnostus kansainväliseen toimintaan alkoi souturadoilla 1990-luvulla ja syveni entisestään eurooppalaisen erityisliikunnan EMDAPA-tutkinnon parissa Katholieke Universiteit Leuvenissa Belgiassa. Liikunnassa ja urheilussa Juntunen syttyy uusista kokeiluista ja omien rajojen ylittämisestä.

Johanna Järveläinen

Johanna Järveläinen

Kirjoittaja työskenteli CIMOn kieliassistenttina Izhevskissä Udmurtian valtionyliopistossa lukuvuonna 2013 - 2014. Hän opetti suomen kieltä ja kulttuuria sekä opiskeli venäjää ja udmurttia. Nyt hän on palannut kotimaahansa ja totuttautuu entiseen arkeensa ja rutiineihinsa: aloittaa aamunsa kahvilla, katsoo kymmenen uutiset ja saunoo joka lauantai.

Ritva KantelinenRitva Kantelinen

työskentelee Itä-Suomen yliopistossa soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastossa Joensuun kampuksella kasvatustieteen, erityisesti kielipedagogiikan professorina. Osallistuu innokkaasti projekteihin, joissa tavoitteena edistää kielikasvatuksen ja Eurooppalaisen kielisalkun soveltamista ja hyödyntämistä kieltenopetuksessa.

Miika Kekki

on työskennellyt CIMOssa Euroguidance-toiminnon vastaavana asiantuntijana ja työllistää tätä nykyä itsensä yrittäjänä työnohjauksen, uravalmennuksen ja kotoutumiskoulutuksen parissa. Hän uskoo vakaasti, että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille tasapuolisesti ja että moninaisuuden kohtaaminen tekee meille kaikille hyvää.
Aura Kivilaakso

on kulttuuriperinnön tutkija (FT) ja Kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta vastaava erikoissuunnittelija Museovirastossa. Hän arvostaa kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa ja toivoo kulttuuriperintövuoden vahvistavan yhteiseen Eurooppaan kuulumisen tunnetta.
Eija Laine

Eija Laine

on työskennellyt CIMOssa aikuiskoulutuksen vastaavana asiantuntijana vuosina 2000 – 2015, toimii nykyisin itsenäisenä yrittäjänä aikuiskoulutuksen kansainvälistymisen alalla.

Motto: Kansainvälisyys kuuluu kaikille, se haastaa meidät ajattelemaan uudella tavalla ja muuttamaan käsityksiämme – siis oppimaan, kehittymään ja toimimaan toisin kuin aikaisemmin.

Veera Lanttola

työskentelee kansainvälisten asioiden koordinaattorina Vantaan ammattiopisto Variassa. Digitaalisuus on tätä päivää. Variassa opettajia ja opiskelijoita kannustetaan ja koulutetaan hyödyntämään sosiaalista mediaa sekä tablet-tietokoneiden ja älypuhelimen tarjoamia mahdollisuuksia myös Erasmus+ -jaksoilla.

Petri Lempinen

on ammatillisen koulutuksen järjestäjien edunvalvoja ja lobbari. Osallistuin vuosina 2004–2010 useisiin Euroopan komission työryhmiin ja ammatillisen koulutuksen Kööpenhamina-prosessin koordinaatioon eurooppalaisen ay-liikkeen edustajana. Vuosina 2010–2013 työskentelin European Training Foundationissa, joka on Torinossa sijaitseva ammatillisen koulutuksen kehittämisen EU-virasto. Nyt työskentelen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n toimitusjohtajana.

Vilja Liikanen

on työskennellyt CIMOssa korkeakouluyhteistyön yksikössä ohjelmakoordinaattorina. Hän on vakuuttunut siitä, että vahvistamalla ihmisten osaamista sekä uskoa itseensä ja tulevaisuuteen, voidaan aikaansaada laajempaakin positiivista muutosta.

Meri Lukkarinen

on puheviestinnän maisteriopiskelija Jyväskylän yliopistosta. Hän on kirjoittanut kandidaatintutkielman epävarmuudesta kulttuurienvälisissä suhteissa ja viimeistelee nyt pro gradu -tutkielmaa työntekijöiden kuulluksi tulemisesta organisaatiomuutoksissa. Kesän 2015 Lukkarinen oli harjoittelijana CIMOn tietopalveluissa ja hänen työnkuvaansa kuului mm. tilastotietojen päivittäminen. Tuleva Erasmus-opiskelijavaihto Cambridgessä on osa Eurocampus-ohjelmaa.

Tuula Mäkelä

on terveystieteen opettaja ja kouluttaja, joka työskentelee terveydenhoitajana. Hän tutki pro gradu -työssään (2015) ammattikorkeakoulun terveysalan opettajien kokemuksia kansainvälisestä vaihdosta. Hän on erityisen kiinnostunut kansainvälisten yhteistyöverkostojen hyödyntämisestä terveysalan ammattiosaamisen kehittämisessä.

Sanna Nyman

työskentelee nuorisotyöntekijänä Sotkamon kunnan nuorisotoimessa ja on hurahtanut kansainvälisyyteen jo omassa nuoruudessaan. Hän kuuluu myös Youth in Action -ohjelman asiantuntijaverkostoon ja hyödyntää työssään aktiivisesti ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia.

Irinja Paakkanen

on seurannut Erasmus-ohjelman vaikutusta korkeakoulujen kansainvälisyyteen vuodesta 1992 lähtien. Turun yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö on itsekin ollut Erasmus-henkilökuntavaihdossa. Nykyään hän levittää Erasmuksen ilosanomaa myös Euroopan ulkopuolelle Erasmus Mundus -hankkeiden koordinaattorina.

Jarmo Paloniemi

työskentelee Oulun seudun koulutuskuntayhtymän johtajana ja Oulun seudun ammattiopiston rehtorina. Hän on toiminut opetusalalla vuodesta 1993 ja väitellyt tohtoriksi kansainvälisten suhteiden historiasta vuonna 2000. Omassa työssään hän on pyrkinyt mahdollistamaan sekä henkilöstön että opiskelijoiden kansainvälistä toimintaa.

Eija PaukkuriEija Paukkuri

Kirjoittaja on perusopetuksen yläkoulun rehtori, joka työskentelee Nokialla Emäkosken koulussa. Koulussa korostetaan yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Koululla on menossa yhdeksän maan yhteinen, kolmevuotinen Erasmus+ -hanke Healthy European Youth. Katso lisää: www.emakoski.fi

Emma Peltonen

opiskelee kansainvälistä liiketoimintaa Turun kauppakorkeakoulussa. Hän toimii Turun yliopiston Erasmus Student Networkin puheenjohtajana ja Erasmuksen 25-vuotisjuhlavuoden kansallisena koordinaattorina. Arkeen kuuluu opiskelu, matkustaminen ja vapaa-ajan eläminen yhdessä Turussa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Johanna Penttilä

työskentelee tutkijana Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksessa. Hän tutkii erilaisten opiskelijaryhmien (mm. ulkomaalaiset opiskelijat) kokemuksia korkeakoulutuksesta. Tällä hetkellä pinnalla ovat esimerkiksi korkeakoulu- ja opiskelijayhteisöjen yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvät kysymykset.

Teijo Päkkilä

työskentelee apulaisrehtorina Seinäjoen lukiossa, jossa hän vastaa koulun kansainvälisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä. Hän on vakuuttunut siitä, että kansainvälisyyskasvatus tuottaa osaamista, jota yhteiskuntamme kipeästi tulevaisuudessa tarvitsee. Kansainvälisen toiminnan tärkeyttä ei ole vielä täysin oivallettu.

Maria Ritola

on ajatushautomo Demos Helsingin tutkija, joka kuului CIMOn kanssa yhteistyössä syntyneen Piilotettu Osaaminen -raportin kirjoittajatiimiin talvella 2013. Mariaa kiinnostavat yhteiskuntaan vaikuttavat globaalit muutosajurit ja tavat, joilla ne vaikuttavat työelämään ja ihmisten arkeen.

Saara-Sofia Sirén

on Kokoomuksen kansanedustaja sekä sivistys- ja ympäristövaliokuntien jäsen Varsinais-Suomesta. Sirén työskenteli vuonna 2007 International Sport And Culture Association ISCA:n pääkonttorilla Kööpenhaminassa EVS-vapaaehtoisena Suomen Voimisteluliiton lähettämänä. Koulutukseltaan Sirén on kauppatieteiden maisteri.

Alexander Stubb

on kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen. Aiemmin Stubb on toiminut Suomen valtiovarainministerinä (2015–2016), pääministerinä (2014–2015), ulkomaankauppa- ja eurooppaministerinä (2011–2014) ulkoministerinä (2008–2011) ja europarlamentaarikkona (2004–2008). Vapaa-ajallaan Stubb on intohimoinen urheilun harrastaja, jonka päälajina triathlon. Hänet tunnetaan myös ahkerana bloggaajana ja twiittaajana. Stubb toimi Euroopan kansalaisten teemavuoden suojelijana.

Kuvat: Satu Haavisto, Tiina Lehmusvaara, Hanna Oksanen & kirjoittajien omat kuva-arkistot